Uskonnolla myönteisiä vaikutuksia elämän päätösjakson kokemuksiin

Vakavasti sairastuneetkin voivat kokea elämänsä laadullisesti hyväksi. Elämän tarkoituksellisuuden kokemuksen saavuttaminen on henkisen prosessin tulos, tuore väitöstutkimus osoittaa.

Teologisessa tiedekunnassa 25.8.2017 väittelevä Matti-Pekka Virtaniemi on selvittänyt ALS-tautiin sairastuneen ihmisen eksistentiaalisen prosessin kehityskulkuja, elämän edellytyksiä koskevaa muutosprosessia ja asennoitumista kyseisiin muutoksiin.

ALS-tauti on parantumaton, etenevä, liikehermot tuhoava ja muutamassa vuodessa kuolemaan johtava neurologinen sairaus.

− Olen kiinnostunut tutkimuksessani siitä, miten voidaan luoda ja löytää elämän merkitys ja tarkoitus olemassaoloa uhkaavassa elämäntilanteessa. Lisäksi tarkastelen, mikä merkitys hengellisellä elämällä on elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen, Virtaniemi kertoo.

Tutkimusta varten haastateltiin kuutta ALSiin sairastunutta henkilöä, jokaista kolme kertaa yhden vuoden aikana.

Tulokset olivat osittain odottamattomat.

− Monien ALSiin sairastuneiden kokemus elämänlaadusta säilyy hyvänä, vaikka fyysinen vointi heikkenee, Virtaniemi toteaa.

Kolmessa neljästä sairaustarinatyypistä uskonnollinen spiritualiteetti vaikutti myönteisesti elämän tarkoituksellisuuden kokemukseen.

− Elämän äärikysymykset voivat muuntua ja kadottaa ahdistavuuttaan. Ne pysyvät kuitenkin aktiivisina niin kauan kuin on elämää. Lisäksi elämän tarkoituksen lähteet voivat muotoutua uudelleen, väittelijä kiteyttää.

Elämän eksistentiaalisina äärikysymyksinä haastatellut toivat esille muun muassa kohtaloon ja kuolemaan liittyvän ahdistuksen, hengitysvaikeuksista aiheutuvan tuskan, olemassaoloa koskevan valinnan hengityskonekysymyksen yhteydessä sekä oman riippumattomuuden menettämisen.

Elämän tarkoituksen lähteiksi mainittiin läheiset ihmissuhteet, työ, toisten auttaminen, luonto, elämä itsessään, henkilökohtainen kasvu, toivo ja yhteys Jumalaan.

***

TL Matti-Pekka Virtaniemi väittelee 25.8.2017 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Elämän päätösjakson haaste - ALS-tautiin sairastuneen eksistentiaalinen prosessi ja uskonnollinen spiritualiteetti" (The challenge of the last stage of life: The existential process of an ALS patient and religious spirituality).

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorium XII, Fabianinkatu 33.

Vastaväittäjänä on dosentti Tuija Hovi, Turun yliopisto, ja kustoksena professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.