USA:n puolustusministeriöltä merkittävä apuraha Helsingin yliopiston ALS-tutkimukseen

Yhdysvaltojen puolustusministeriön myöntämä kaksivuotinen apuraha professori Mart Saarman ja dosentti Merja Voutilaisen johtamalle tutkimukselle tukee merkittävästi uuden ALS-hoidon laajempaa prekliinistä tutkimusvaihetta eli vaihetta ennen ihmisille tehtäviä tutkimuksia.

– Jo kerta-annos CDNF:ää lisää elinaikaa 25 prosenttia, parantaa motorista suoriutumista, suojaa ALS-taudissa tuhoutuvia ja rappeutuvia liikehermosoluja ja hidastaa ALS-oireiden ilmaantumista ALS:n geneettisessä hiirimallissa, kertoo Merja Voutilainen Biotekniikan Instituutista.

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on Helsingin yliopiston Biotekniikan Instituutin professori Mart Saarman löytämä hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis Pharma Oyj on patentoinut kansainvälisesti. CDNF on edennyt potilaskoevaiheeseen Parkinsonin taudissa ja nyt rahoitetussa hankkeessa tutkitaan CDNF:n tehoa ALS-tautimalleissa. Voutilaisen, professori Dan Lindholmin ja  Saarman vielä julkaisemattomien tulosten perusteella CDNF ja sen uusi johdannainen ovat lupaavia lääkekandidaatteja ALS-taudin hoitoon. CDNF pidentää merkittävästi ALS-tautia sairastavien hiirten elinaikaa ja helpottaa oireita.

– Tavoitteemme on viedä CDNF kliinisiin kokeisiin ALS-tautia sairastaville potilaille seuraavan 3 - 5 vuoden sisällä yhteistyössä Herantis Pharman kanssa, sanoo Voutilainen. 

Yhdysvaltojen puolustusministeriön rahoittamaan hankkeeseen osallistuu Helsingin yliopiston tutkijoiden lisäksi professori Michael Sendtner Würzburgin yliopistosta, Saksasta ja Dr. Brandon Harvey, National Institute on Drug Abuse (NIDA), USA:sta.  

Hanketta rahoittavat lisäksi Jane ja Aatos Erkon säätiö ja Suomen Akatemia.

 

Yhteystiedot:

Professori Mart Saarma, puh. +358 500 2726, mart.saarma@helsinki.fi

Dosentti Merja Voutilainen, puh. +358 50 4002191, merja.h.voutilainen@helsinki.fi; Twitter: @MerjaVoutilain5

Tutkimusryhmien internet-sivut:

http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/saarma/

http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/saarma/people/voutilainen.html