Uni vaihtelee iän, maantieteen ja sukupuolen mukaan

Poikkeuksellisen laajassa tutkimuksessa tarkasteltiin nukkumista eri puolilla maailmaa. 16–30-vuotiailta nukkujilta mitattiin lähes neljännesmiljoona yötä.

Tulosten mukaan unen kestossa ja ajoituksessa on ikään, maantieteellisiin alueisiin ja sukupuoleen liittyviä eroja. Unen ajoitus siirtyy myöhemmäksi 16–24-vuotiailla, mutta sen jälkeen unen ajoitus taas aikaistuu.

– Mielenkiintoinen löydös oli, että vuorokausirytmi siirtyy eteenpäin vielä yli 20-vuotiaillakin. Aiemmin on tiedetty, että unen ajoitus viivästyy nuoruudessa. Tässä tutkimuksessa korostui hyvin se, kuinka pitkälle aikuisuuteen tämä todella jatkuu, tutkijatohtori Liisa Kuula Helsingin yliopistosta kertoo.

Pisintä unta nautittiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, kun taas lyhyintä uni oli Aasian maissa. Myöhäisin unirytmi oli Lähi-idän nukkujilla ja aikaisin Oseaniassa.

Nuoret naiset nukkuivat enemmän kuin nuoret miehet, ja naiset menivät myös aikaisemmin nukkumaan.

– Maantieteelliset erot olivat suhteellisen pieniä, mutta samansuuntaisia kuin aiemmissa, pienemmissä tutkimuksissa. Unen tarve ei vaihtele paljoakaan kulttuurista toiseen, mutta eroja syntyy siinä, kuinka paljon nukkumiselle annetaan aikaa, Liisa Kuula sanoo.

Sleep Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa seurattiin yli 17 000 nuoren ja nuoren aikuisen nukkumistottumuksia kahden viikon ajan. Seuranta tapahtui tutkittavien omilla Polar Electro -rannelaitteilla, jotka mittaavat unta esimerkiksi kiihtyvyysantureiden avulla. Tutkimukseen osallistuneet antoivat datansa tutkimuskäyttöön. Dataa käsiteltiin nimettömästi ja anonymisoituna.

– Saimme poikkeuksellisen monipuolisen ja laajan aineiston, joka tarjoaa tärkeää perustietoa nukkumisesta eri ikäryhmissä ympäri maailmaa. Validoidut kuluttajalaitteet voivat tarjota mahdollisuuden tehdä laajempia tarkasteluja kuin perinteiset tiedonkeruumenetelmät, Kuula sanoo.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Liisa Kuula, Helsingin yliopisto
Puh. 040 754 6308
Sähköposti: liisa.kuula-paavola@helsinki.fi

Viite: Kuula L, Gradisar M, Martinmäki K, Richardson C, Bonnar D, Bartel K, Lang C, Leinonen L, Pesonen A. Using big data to explore worldwide trends in objective sleep in the transition to adulthood. Sleep Medicine, October 2019.   https://doi.org/10.1016/j.sleep.2019.07.024