Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus lapsilla on Suomessa laskenut

Tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus alle 5-vuotiailla lapsilla on Suomessa kääntynyt laskuun, todetaan Helsingin yliopiston PEDIA-tutkimusryhmän tuoreessa julkaisussa.

Suomessa on maailmanlaajuisesti korkein tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuus. Taudin ilmaantuvuus on Suomessa ja muissa korkean ilmaantuvuuden maissa ollut pitkään huolestuttavasti nousussa, erityisesti alle 5-vuotiaiden keskuudessa.

Edellinen tutkimus taudin ilmaantuvuudesta Suomessa vuosina 2006–2011 antoi kiinnostavasti viitettä ilmaantuvuuden tasaantumisesta. Vuoden 2011 jälkeen ilmaantuvuus onkin kääntynyt laskuun, selviää Diabetes Care -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten lasten diabetesrekisterin datan perusteella tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuuden trendejä alle 15-vuotiailla vuosina 2003–2018. Näiden vuosien aikana tyypin 1 diabetekseen sairastui Suomessa 7871 alle 15-vuotiasta.

Kokonaisilmaantuvuus oli tutkimusjakson alussa vuosina 2003–2006 57,9 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden. Kun tätä verrattiin tutkimusjakson loppuun, vuosiin 2015–2018, kokonaisilmaantuvuuden todettiin laskeneen tasolle 52,2 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden.

Merkittävin lasku todettiin alle 5-vuotiaiden keskuudessa, jossa ilmaantuvuus laski vuosien 2003–2006 tasolta 51,1 tasolle 39,3 vuosina 2015–2018.

Laskua todettiin 5–9 vuotiaiden keskuudessa vain tytöillä, ja 10–14 vuotiaiden ilmaantuvuus ei tutkimusjakson aikana muuttunut merkittävästi.

Taudin ilmaantuvuuden lasku nuorimmassa ikäryhmässä on merkittävä uusi löydös, joka herättää pohtimaan tutkimusjakson aikaisia muutoksia varhaislapsuuden ympäristötekijöissä. Niiden vaikutukset autoimmuniteetin syntyyn tai tautiprosessin etenemiseen voivat olla myötävaikuttamassa todettuun ilmaantuvuuden laskuun.

LisätietojaProfessori Mikael Knip

Puh: 050 448 7722

Sähköposti: mikael.knip@helsinki.fi

Tutkijalääkäri Anna Parviainen

Sähköposti: anna.parviainen@helsinki.fi

Viite: Decreased Incidence of Type 1 Diabetes in Young Finnish Children. Anna Parviainen, Anna But, Heli Siljander, Mikael Knip, the Finnish Pediatric Diabetes Register, Diabetes Care 2020 Sep; doi.org/10.2337/dc20-0604

Lue lisää PEDIA-tutkimusryhmästä ryhmän sivuilta.