Työstressi voi lisätä riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen

Työn aiheuttama stressi on yhteydessä tyypin 2 diabetekseen, lihavuuteen ja fyysiseen passiivisuuteen, osoittaa Helsingin yliopistossa 11.3. tarkastettava väitöstutkimus.

Euroopan Unionin tietojen mukaan noin viidennes työntekijöistä kärsii työstressistä, mutta arviot yleisyydestä vaihtelevat määritelmästä ja tutkimuksesta riippuen 5 ja 80 prosentin välillä. Tutkituimman määritelmän mukaan työstressiä ilmenee tilanteessa, jossa työn vaatimukset ovat suuret ja työn hallinta vähäistä. Työstressillä on arveltu olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta tutkimustietoa aiheesta on niukasti, ja tulokset ovat ristiriitaisia.

FM Solja Nyberg tutki väitöstyössään työstressin yhteyttä diabetekseen ja sen riskitekijöihin, erityisesti lihavuuteen sekä fyysiseen passiivisuuteen. Tutkimuksessa käytettiin IPD-Work-konsortion tutkimusaineistoa ja analysoitiin 19 tutkimuskohorttia. Tulokset perustuvat enimmillään 170 000 työntekijän tietoihin.

Työstressin havaittiin olevan yhteydessä sekä diabetekseen sairastumiseen että sen riskitekijöihin, erityisesti elintapoihin. Voimakkaimmat yhteydet havaittiin lihavuuden, fyysisen passiivisuuden ja diabeteksen suhteen. Sen sijaan työstressin ei havaittu olevan yhteydessä verenpaineeseen tai kolesteroliarvoihin.

– Havaitut yhteydet työstressin ja diabeteksen, lihavuuden sekä fyysisen passiivisuuden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta kuitenkin heikkoja. Näiden tulosten perusteella työstressiä vähentävien interventioiden vaikutus diabeteksen ilmaantuvuuteen jäisi väestötasolla vähäiseksi, Nyberg arvioi.

FM Solja Nyberg väittelee 11.3.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Job Strain as a Risk Factor for Obesity, Physical Inactivity and Type 2 Diabetes – a Multi-cohort Study ". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorio XII, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Seppo Koskinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja kustoksena on professori Mika Kivimäki. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/175214

Väittelijän yhteystiedot:
solja.nyberg@helsinki.fi