Tylosiini tehoaa koirien krooniseen ripuliin

Tylosiini-hoitoon vastaava ripuli (tylosin-responsive diarrhea, TRD) on oireyhtymä, jossa kroonisesta, uusiutuvasta ripulista kärsivät koirat vastaavat tylosiini-lääkitykseen muutaman päivän sisällä. ELL Susanne Kilpinen selvittää väitöskirjatyössään tylosiinin tehoa koirien kroonisen, uusiutuvan ripulin hoidossa, taudinkuvaa ja lääkkeen suotuisaa annostelua. Lisäksi hän tutki tylosiinin tehon taustalla olevia mekanismeja, jotka johtavat ripulin loppumiseen. Kilpisen tutkimus tuo uutta tietoa tylosiinin tehosta ja annostuksesta koirien TRD:n hoidossa sekä tylosiinin tehon taustalla vaikuttavista mekanismeista.

Vaikutusmekanismia, johon tylosiinin hyvä teho TRD-koirien hoidossa perustuu, ei tänä päivänä tunneta. Suomessa kokemus tylosiinin hyvästä tehosta koirien kroonisen ripulin hoidossa pohjautuu tutkimuksiin haiman vajaatoimintaa sairastavilla koirilla, jotka saivat tukihoitona tylosiinia, mutta sen tehosta koirien kroonisen ripulin hoidossa on hyvin vähän tutkittua tietoa. TRD-koirilla ulosteen koostumus pysyy lääkityksen ajan kiinteänä, mutta yleisesti jonkin ajan kuluttua hoidon päättymisestä oireet palaavat. Kun lääkitys aloitetaan uudestaan, vaste on toistuvienkin hoitojen jälkeen yhtä hyvä kuin ensimmäisellä kerralla.

Tylosiini on tehokas lääke koiran uusituvan ripulin hoidossa

Kilpisen tutkimustulokset osoittivat, että tylosiini suun kautta annettuna annoksella 25 mg/kg kerran vuorokaudessa viikon ajan oli tehokas lääke koiran uusiutuvan ripulin hoidossa. Hän toteaa, että 85 %:lla tylosiiniryhmän koirista oli normaali ulosteen koostumus kokeen lopussa, kun taas lumeryhmässä vastaava luku oli vain 29 %. TRD:stä kärsivät koirat olivat keski-ikäisiä, suurikokoisia rotuja ja ripuli luokiteltiin sekä ohut- että paksusuoliperäiseksi ripuliksi. Laboratorio-, suoliston tähystys tutkimuksissa sekä suoliston limakalvolta otetuissa koepaloissa ei löytynyt tyypillisiä muutoksia TRD:lle. Ripuli uusiutui 88 %:lla koirista keskimäärin yhdeksäntenä päivänä hoidon loppumisesta annoksella 25 mg/kg kerran päivässä viikon ajan ja loppui keskimäärin 2-3 päivää kuurin uudelleen aloittamisesta kolmella eri annoksella.

Uutta tietoa tylosiinin annostelusta

Tylosiinille ei ole virallisia annossuosituksia suun kautta annettavalle koirien ripulin hoidolle. Kilpinen osoittaa, että 93 % koirista vastasi myös alempiin annoksiin. Kilpisen tutkimustuloksiin perustuen TRD:n hoito tulisi aloittaa tylosiini hoitokokeilulla suun kautta annoksella 25 mg/kg kerran päivässä viikon ajan. Jos ripuli uusii tylosiinin lopettamisen jälkeen, kuuri voidaan aloittaa uudelleen suun kautta annoksella 5 mg/kg kerran päivässä.

Tylosiini lisää maitohappobaketeerien määrää TRD-koirien ulosteessa

Vaikutusmekanismia, johon tylosiinin hyvä teho TRD-koirien hoidossa perustuu, ei tänä päivänä tunneta. Kilpinen selvitti tylosiinin tehon taustalla olevia mahdollisia mekanismeja, jotka johtavat ripulin loppumiseen. Tunnetut tautia aiheuttavat bakteerit on suljettu pois TRD:n taustalta, joten tylosiinin bakteereiden lisääntymistä estävän vaikutuksen teho ei todennäköisesti näyttele suurta roolia ripulin loppumisessa, vaan sen vastustuskykyyn vaikuttavat ominaisuudet saattavat selittää hyvän tehon. Nämä voivat välillisesti johtua suoliston pieneliöstön muuttumisesta suoliston toimintaa tasapainottavien maitohappobakteerien suuntaan. Kilpisen tutkimuksessa todettiin yhteys tylosiinin annon ja TRD-koirien ulosteen eräiden maitohappobakteerien, enterokokkien, määrän lisääntymisellä. TRD-koirien ulosteessa enterokokkien määrä lisääntyi toistuvasti tylosiinin annon yhteydessä, kun uloste oli kiinteää ja väheni jälleen, kun tylosiini-kuuri loppui ja ripuli alkoi. Joidenkin enterokokkien tiedetään omaavan suoliston toimintaa tasapainottavia vaikutuksia, joten näillä enterokokeilla voisi olla ominaisuuksia, jotka vähentävät tulehdusta suoliston limakalvolla ja kiinteyttävät ulosteen. Täten ne voisivat toimia TRD-koirilla vaihtoehtoisena hoitona pitkille antibioottikuureille.

ELL Susanne Kilpinen väittelee eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopiston keskustakampuksen Yliopiston päärakennuksessa, Sali 13, Fabianinkatu 33 pe 2.9.2016 kello 12  aiheesta: "Tylosin-responsive diarrhea in dogs - Clinical trials on tylosin´s treatment efficacy, dosage regimen, and effects on fecal enterococci". Vastaväittäjänä toimii professori Edward Hall (University of Bristol, School of Veterinary Sciences) ja kustoksena professori Thomas Spillmann.Väitöskirja kuuluu pieneläinten sisätautien alaan.Väitöskirjan elektroninen versio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2271-1

väittelijän yhteystiedot

ELL Susanne Kilpinen, susanne.kilpinen@helsinki.fi, puh. 02941 57360