Tutkimus: Infraäänille altistuminen ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua

Mittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöä äänenpainetasojen osalta kaupunkimaiseen suuntaan. Tuulivoimaloihin liitettyä ihmisten oireilua infraäänelle altistuminen ei kuitenkaan selittänyt.

Tämä selviää hankkeesta, jossa selvitettiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tutkimukset kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

Pitkäaikaismittauksin selvitettiin, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Oireilun yleisyyttä selvitettiin kyselytutkimuksella. Lisäksi tutkittiin laboratoriokokeiden avulla oireilevien ja verrokkien kykyä havaita infraääni tuulivoimalan äänessä, infraäänen vaikutusta äänen koettuun häiritsevyyteen ja sen herättämiä fysiologisia vasteita.

Kokeissa ei saatu näyttöä siitä, että tuulivoimalan infraääni voitaisiin havaita tai että se voisi selittää tuulivoimalan äänen häiritsevyyttä tai siihen liitettyä oireilua.

Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset ja yhteys sairauksiin -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, THL sekä Helsingin yliopisto.

Helsingin yliopisto oli mukana toteuttamassa infraäänen havaittavuutta ja häiritsevyyttä koskevaa, laboratoriossa tehtyä tutkimusta. Tutkijoina olivat Kaisa Tiippana, Ilmari Kurki ja Lari Vainio.

Lue lisää: THL

VTT

Valtioneuvosto