Tutkijat yhdistivät voimansa tyypin 1 diabeteksen nujertamiseksi

Helsingin yliopisto on mukana kansainvälisessä INNODIA-projektissa, jonka tavoitteena on löytää keinoja tyypin 1 diabeteksen kehittymisen ennustamiseksi ja taudin puhkeamisen ehkäisemiseksi.

Professori Mikael Knip ja professori Timo Otonkoski johtavat kansainvälisessä INNODIA-projektissa mukana olevaa Helsingin yliopiston tutkijaryhmää: projektin tavoitteena on löytää uusia keinoja, joilla tyypin 1 diabeteksen kehittymistä voidaan ennustaa ja sen puhkeamista ehkäistä.

Tyypin 1 diabetes on krooninen sairaus, jota sairastaa noin 17 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Tauti voi puhjeta missä iässä tahansa, yleisemmin kuitenkin lapsuudessa. Taudin ehkäisemiseen ei ole toistaiseksi löydetty keinoja, vain taudin hoitoa on voitu kehittää ja parantaa.

INNODIA-projektin EU-laajuinen verkosto, 33 partnerin ja 36,5 miljoonan euron voimin, tähtää uusien biomarkkerien ja tautimallinnusten kautta tyypin 1 diabeteksen syntymekanismien ymmärtämiseen ja pyrkii siten löytämään keinoja taudin ehkäisemiseen. INNODIA:n verkosto mahdollistaa riittävän kokoisten kohorttien rekrytoinnin sekä biologisten näytteiden keräämisen suurelta tutkittavien joukolta. Tutkimukseen kutsutaan äskettäin diagnosoituja tyypin 1 diabeetikkoja ja heidän sisaruksiaan.

Projekti antaa Helsingin yliopiston tutkimusryhmille mahdollisuuksia laajaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Mikael Knipin tutkimusryhmä toimii tutkimuksen keskuslaboratoriona diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden määrittämisessä. Lisäksi tutkimusryhmä rekrytoi vastasairastuneita diabeetikkoja ja heidän sisaruksiaan seurantatutkimukseen.

Timo Otonkosken tutkimusryhmä keskittyy kantasolututkimukseen. He pyrkivät kehittämään monikykyisiä kantasoluja käyttäen kokeellisia malleja, joiden avulla voidaan tutkia tyypin 1 diabetekselle altistavien geenityyppien ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksia insuliinia tuottaviin haiman beetasoluihin. INNODIA-verkoston kautta ryhmä voi tehdä läheistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä Euroopan johtavien tutkimus­ryhmien kanssa.

INNODIA-projektin aloituskokous pidettiin 19.1.2016 Frankfurtissa. Mukana olivat projektin 26 akateemista instituuttia ja klinikkaa mukaan lukien Helsingin yliopisto, neljä lääketeollisuuden edustajaa, kaksi potilasorganisaatiota ja yksi pieniin ja keskisuuriin lukeutuva yritys.

Helsingin yliopiston rahoitus on 1,3 miljoonaa euroa seitsemän vuoden ajaksi. Koko projektin rahoitus on 36,5 miljoonaa euroa. Euroopan unionin ja Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön (EFPIA) yhteinen liittouma (IMI) rahoittaa siitä 17,6 miljoonaa. 12,7 miljoonaa tulee lääkeyrityksiltä, jotka ovat EFPIA:n jäseniä. Loput 6,2 miljoonaa euroa rahoittaa amerikkalainen diabetestutkimussäätiö JDRF sekä Leona M. ja Harry B. Helmsleyn hyväntekeväisyysjärjestö.

Lisätietoja:

Professori Mikael Knip
Puh. 02941 25222
Sähköposti: mikael.knip@helsinki.fi