Tutkijat löysivät mahdollisuuden estää syöpähoidon aiheuttamaa sydämen vajaatoimintaa

Wihurin tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat havainneet, että laajalti eri syövissä käytetyn solunsalpaajahoidon haitallisia vaikutuksia sydämessä voidaan estää sydämen verisuonten kasvua stimuloivalla geenihoidolla.

Doksorubisiinia ja muita antrasykliinisiä solunsalpaajia käytetään laajasti erilaisten syöpien hoidossa, mutta niiden pidempiaikaista käyttöä rajoittaa niiden aiheuttama sydämen vajaatoiminta ja kehon painon lasku.

PNAS-tiedelehdessä julkaistu suomalaistutkimus paljasti, että doksorubisiini johti sydämen painon laskuun sekä pienten verisuonten vaurioitumiseen ja katoon hiirten sydämissä. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että tämä prosessi voitiin estää geeniterapialla, jossa käytettiin verisuonten kasvutekijää nimeltä VEGF-B. VEGF-B-kasvutekijä edistää verisuonten sisäpintaa verhoavien endoteelisolujen kasvua.

– Syövän ennuste on parantunut viime aikoina, mutta samalla eräiden tehokkaiden sytostaattien sydämeen kohdistuvista haittavaikutuksista on tullut yhä kasvava ongelma. Uudet löydökset antavat toivoa, että tulevaisuudessa VEGF-B-geeniterapia voisi suojata sydäntä ja samalla tehdä mahdolliseksi pidempiaikaisen solunsalpaajahoidon käyttämisen. Näin itse syövän hoito tehostuisi ja ennen kaikkea solunsalpaajista seuraavia haittavaikutuksia sydämeen voitaisiin välttää, toteaa LL Markus Räsänen, jonka väitöskirjatyöhön nyt julkaistu tutkimus liittyy.

– Tässä tutkimuksessa käytetty solunsalpaaja, doksorubisiini, on ollut tiedemaailmassa jo pitkään intensiivisen tutkimuksen kohteena, ja sen aiheuttamia haittavaikutuksia on selvitetty lukuisissa julkaisuissa. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen, jossa verisuoniin kohdistuvalla hoidolla havaittiin selvä suojaava vaikutus doksorubisiinihoidon haittoja vastaan, kertoo tutkimusta ohjannut dosentti Riikka Kivelä.

Tutkimustulokset osoittavat, että sydämen verisuonten sisäpinnan solukolla, endoteelilla, on oleellinen rooli sydämen suojaamisessa solunsalpaajien haittavaikutuksilta. – Havaintoon perustuvan geeniterapian ottaminen käyttöön potilaiden hoidossa vaatii kuitenkin vielä jatkotutkimuksia, Räsänen huomauttaa.

Tutkimus toteutettiin Wihurin tutkimuslaitoksen sekä Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen yhteistyönä, ja sitä rahoittivat Wihurin tutkimuslaitos, Suomen Akatemia, Sydäntutkimussäätiö, Syöpäsäätiö ja Euroopan yhteisön People Programme (Marie Curie Actions).

Lisätietoja:

LL Markus Räsänen
Puh. 02 941 25569
Sähköposti: markus.rasanen@helsinki.fi

Viite: Räsänen M, Degerman J, Nissinen T A, Miinalainen I, Kerkelä R, Siltanen A, Backman J T, Mervaala E, Hulmi J J, Kivelä R and Alitalo K. VEGF-B gene therapy inhibits doxorubicin-induced cardiotoxicity by endothelial protection. PNAS 31 Oct, 2016doi/10.1073/pnas.1616168113