Tutkijat löysivät lupaavan hoidon sydänvaurioiden parantamiseen

Tuoreen tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään, millaisia vaikutuksia mikrosiirrehoidolla on sydämen paranemiseen sydänvaurion jälkeen.

Sepelvaltimotauti on säilyttänyt asemansa yhtenä maailman johtavista kuolinsyistä. Suomessa tauti on yksi maan kansansairauksista.

Kun sepelvaltimotauti etenee, riski sydänkohtaukselle, eli sydäninfarktille, kasvaa. Tästä seuraa sydänlihaksen hapenpuutetta, joka vaurioittaa sydäntä ja heikentää sen toimintakykyä. Vaurioitunut sydänlihas korvautuu usein arpikudoksella, joka heikentää sydämen toimintaa edelleen ja aktivoi jäljellä olevan toimintakykyisen sydänlihaksen kompensointimekanismeja. Se voi johtaa sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.

Tutkimusryhmä Helsingin yliopistolta tutki yhteistyössä Kiinan Pekingin FuWai-sairaalan kanssa kokeellisessa sydäninfarktimallissa uutta mikrosiirrehoitoa. Hoito perustuu kliinisesti toteutettavissa olevaan kudostekniikkaan, joka korjaa sydänkudosta.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Journal of Heart and Lung Transplantation -lehdessä.

– Saimme tutkimuksen avulla kattavan kuvan siitä, kuinka sydämen pinnalle annettu mikrosiirrehoito vaikuttaa akuutin sydänvaurion jälkeen sydämen paranemiseen, toimintaan, rakenteeseen ja sydämen molekyyleihin, sanoo Helsingin yliopiston farmakologian dosentti Esko Kankuri.

Sydämen pumppausteho säilyi ja toiminnallisuus palautui

Mikrosiirrehoidossa sydämen eteiskorvakkeesta otetaan turvallisesti pieni kudospala. Tämä tapahtuu sydänkirurgian aikana, esimerkiksi silloin, kun potilas liitetään sydän-keuhkokoneeseen.

Sen jälkeen kudospala pilkotaan niin kutsutuiksi mikrosiirteiksi. Lopulta siirteet asetetaan sydämen arpikudoksen päälle hoitamaan sydänlihasta.

Jotta tutkijat saivat tietoa sydämen paranemisesta siirteiden asettamisen jälkeen, he käyttivät tutkimuksessaan muun muassa systemaattisia sydämen toiminnan arviointeja, jotka he toteuttivat ultraäänimittauksina. Tutkijat tekivät myös histomorfometrisiä analyysejä sekä hyödynsivät proteomiikkaa ja bioinformatiikkaa tutkimuksessaan.

– Osoitimme, että mikrosiirrehoidon jälkeen sydämen pumppaustoiminta säilyy ja sydänlihaksen toiminnallisuus palautuu. Tunnistimme sydänlihaksesta yhteensä 1 005 proteiinia, joista 216 ilmentyi eritasoisesti hoitokohdassa ja 43 vaurioalueen ulkopuolisessa sydänlihaksessa. Nämä proteiinit tukevat sydänkudoksen uudismuodostusta sekä suojaavat sitä, kertoo Helsingin yliopiston biokemian ja kehitysbiologian dosentti Maciej Lalowski.

Mikrosiirrehoidon kliinistä turvallisuutta, toteutettavuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan parhaillaan. Tavoitteena on yhdistää hoito sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen.

Lisätietoja:

Esko Kankuri, dosentti, Helsingin yliopisto
Puh. 040 703 7338
Sähköposti: esko.kankuri@helsinki.fi

Maciej Lalowski, dosentti, Helsingin yliopisto
Puh. 029 412 5203
Sähköposti: maciej.lalowski@helsinki.fi

Viite: Xie Y*, Lampinen M*, Takala J*, Sikorski V*, Soliymani R, Tarkia M, Lalowski M, Mervaala E, Kupari M, Zheng Z, Hu S, Harjula A, Kankuri E; AADC consortium. Epicardial transplantation of atrial appendage micrograft patch salvages myocardium after infarction. J Heart Lung Transplant. 2020 Apr 7. pii:S1053-2498(20)31484-4. DOI: 10.1016/j.healun.2020.03.023 *equal contribution.

*Luonnoskuvan on tehnyt Sole Lätti. Muokkaus: Cardiovascular and Regenerative Pharmacology Group. Tekijänoikeusilmoitus: lisenssi CCA. Kuvan alkuperä: Xie et al., 2020. DOI: 10.1016/j.healun.2020.03.023