Tutkijat löysivät ebolavirusta kenialaisista lepakoista – kysymyksessä uusi viruslaji, joka ei näytä tarttuvan ihmisiin

Helsingin ja Nairobin yliopistojen tutkijat löysivät Kenian kaakkoisosassa elävistä lepakoista Bombali-ebolavirusta; tämä ebolaviruslaji tunnistettiin ensimmäisen kerran viime vuonna Sierra Leonessa. Ebolavirusta ei ole aiemmin löydetty Afrikan itärannikon maista.

Bombali-virus on kuudes tunnistettu ebolavirus eikä sillä ole yhteyttä ihmisten keskuudessa puhjenneisiin epidemioihin, kertoo professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

– Epidemioiden aiheuttajina on ollut kolme ebolaviruslajia, Bundibugyo-, Sudan- ja Zaire-ebolavirukset. Länsi-Afrikassa vuosina 2013 – 2016 puhjenneen tuhoisan epidemian aiheutti Zaire-virus, ja se on syynä myös juuri nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa meneillään olevaan epidemiaan.

Professori Vapalahti ja professori Omu Anzala Nairobin yliopistosta johtavat tutkimusprojektia, jossa etsitään sekä tuttuja että uusia, tuntemattomia viruksia Kenian luonnosta – muun muassa hyttysistä, lepakoista ja jyrsijöistä – ja tuotantoeläimistä sekä myös kuumeen takia hoitoon hakeutuneista potilaista. Tavoitteena on koota tietoa, joka auttaa varautumaan mahdollisten vakavien uusien infektiotautien ja epidemioiden uhkaan.

– Kehittämämme uudet menetelmät ovat olleet tässä tutkimuksessa ratkaisevan tärkeitä. Erityisen suureksi hyödyksi ovat olleet kaikkia filoviruksia tunnistavat geenimonistustestit ja toisaalta uusia sekvensointimenetelmiä ja bioinformatiikkaa soveltavat virusten tunnistusmenetelmät, Vapalahti kertoo.  

Tutkijat eivät ole tähän mennessä saaneet täyttä selvyyttä siitä, mikä eläinlaji toimii ebolavirusten reservoaarina. Epäilykset ovat kohdistuneet lepakoihin, koska tiedetään, että hedelmälepakot toimivat ebolan sukulaisen, Marburg-viruksen, kantajina. Bombali-ebolavirus löydettiin viime vuonna Sierra Leonessa lepakoiden syljestä ja ulosteista. 

Ikivanha ja laajalle levinnyt virus

Tutkijat löysivät Bombali-ebolavirusta Kenian kaakkoisosassa, Taita-vuorten lähistöllä elävistä lepakoista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ebolaviruksia on löydetty luonnosta Keniassa tai missään Afrikan itäisen rannikon valtioista. Lepakoiden kudoksista löytyi runsaasti virusta, ja lepakoista löytyi myös viruksen vasta-aineita, mikä osoitti, että virus infektoi niitä tehokkaasti.

– Näyttää kuitenkin todennäköiseltä, ettei tämä ebolaviruslaji tartu ainakaan kovin helposti ihmiseen. Tutkimissamme kuumeilevissa potilaissa ei viruksesta ollut jälkeäkään, Vapalahti sanoo.  

– Tarvitaan kuitenkin seurantaa ja jatkotutkimuksia, jotta opimme ymmärtämään tämän viruksen luonnonkiertoa ja sen mahdollista riskiä ihmisille, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, tautiekologi Kristian Forbes Arkansasin yliopistosta. 

Sierra Leonen ja Kenian välinen etäisyys on noin 5 500 kilometriä eikä virusta kantaneiden lepakkolajien uskota vaeltavan näin pitkiä matkoja. Tutkijat uskovatkin, että Bombali-virus on mahdollisesti levittäytynyt isäntälajinsa myötä suureen osaan Saharan eteläpuolista Afrikkaa.

– Vaikka Bombali-virus onkin löydetty vasta äskettäin, on ilmeistä että ebolavirukset ovat ikivanhoja, Vapalahti sanoo.  

Lepakoiden hävittäminen ei ole ratkaisu

– Tutkimuslöydökset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan hyönteissyöjälepakoilla on tärkeä merkitys ebolavirusten säilymiselle luonnossa. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että kyseinen ebolavirus on levinnyt Afrikassa hyvin laajalle alueelle, tiivistää yliopistotutkija Tarja Sironen Helsingin yliopistosta.

Tutkimusryhmän lepakkoasiantuntija, tohtori Paul Webala Maasai Mara -yliopistosta korostaa, että vaikka lepakot voivat olla satunnaisia viruksen kantaja, ne ovat olennainen osa ekosysteemiä.

– Ne toimivat hyönteisten ja tuholaisten torjujina, levittävät siemeniä ja pölyttävät kasveja – niillä on elintärkeä rooli ekosysteemissä, Webala sanoo ja muistuttaa, että aiemmat yritykset lepakoiden häätämiseksi tai hävittämiseksi ovat aiheuttaneet enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Sellaiset toimet voivat itse asiassa altistaa ihmisiä tartunnalle.  

Näytekeräykset lepakoista tehtiin Helsingin yliopiston Taita-vuorten tutkimusasemalta käsin, ja inaktivoidut näytteet käsiteltiin Helsingin yliopistossa eläinlääketieteellisen tiedekunnan laboratoriossa, jolla on tason III bioturvaluokitus. Tutkimus on julkaistu arvostetussa Emerging Infectious Diseases -lehdessä.

Lisätietoja:

Professori Olli Vapalahti, Helsingin yliopisto

Puh. 050 448 8842

Sähköposti: olli.vapalahti@helsinki.fi

Viral Zoonoses Research Unit

Viite: Kristian M. Forbes, Paul W. Webala, Anne J. Jääskeläinen, Samir Abdurahman, Joseph Ogola, Moses M. Masika, Ilkka Kivistö, Hussein Alburkat, Ilya Plyusnin, Lev Levanov, Essi M. Korhonen, Eili Huhtamo, Dufton Mwaengo, Teemu Smura, Ali Mirazimi, Omu Anzala, Olli Vapalahti, and Tarja Sironen. Bombali Ebola Virus in Mops condylurus Bat, Kenya. Emerging Infectious Diseases. DOI: 10.3201/eid2505.181666