Tutkijat kartoittivat 123 tekniikkaa motivaation ja käyttäytymisen itsesäätelyyn

Helsingin yliopiston tutkijat ovat koonneet listauksen strategioista, jotka voivat auttaa motivaation säilyttämisessä ja käyttäytymisen muuttamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda alalle käsitteellistä selkeyttä.

Nature Human Behaviour -lehdessä julkaistu artikkeli esittelee listauksen keinoista, joilla omaa käyttäytymistään ja motivaatiotaan voi säädellä. Listaus sisältää yhteensä 123 keinoa, jotka on kerätty kuudesta aiemmasta käyttäytymisen muutoksen tekniikkalistauksesta sekä kirjallisuuskatsauksista liikunta-, työ- ja kasvatuspsykologian saralta.

 - Olemassa olevissa listauksissa oli paljon päällekkäisyyksiä, joten yhdistelimme tekniikoita aina, kun se oli tarkoituksenmukaista. Kirjallisuudesta löysimme vielä joitain uusia tekniikoita, joita voisi käyttää itseohjatuissa käyttäytymisen muutosinterventioissa, kertoo dosentti Keegan Knittle.

Listaukseen on kerätty sekä kognitiivis-emotionaalisia strategioita että strategioita ympäristön ja sosiaalisten suhteiden säätelyyn. Listaus tarjoaa  ihmisille mahdollisuuden valita ne tekniikat, joiden he uskovat toimivan parhaiten omaan motivaatioonsa ja käyttäytymisensä muuttamisessa millä tahansa elämänalueella. Näitä voivat myös terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaiset tarjota asiakkailleen tai potilailleen käyttöön.

Tekniikkalistaus sisältää tuttuja ja vaikuttaviksi osoitettuja keinoja esimerkiksi käyttäytymisen omaseurantaa, käyttäytymistavoitteen asettamista ja suunnittelua. Listauksesta löytyy myös vähemmän tunnettuja strategioita kuten muiden roolimallina toimiminen, armollisuus itseä kohtaan, omien uskomusten haastaminen ja mielekkyyden löytäminen.

Tutkimus kokosi keinoja, joita ihminen itse voi käyttää muuttaakseen tapojaan tai ylläpitääkseen motivaatiotaan, läpi koko prosessin. Tämä on päinvastaista tutkimusalan aiemmalle perinteelle, jossa on keskitytty asioihin, joita psykologit, lääkärit, hoitajat tai muut ammattilaiset tekevät auttaessaan potilaitaan tai asiakkaitaan muuttamaan motivaatiotaan tai toimintaansa.

- Ihmiset ovat yhä enemmän kiinnostuneita siitä, mitä he voivat itse tehdä saavuttaakseen tavoitteensa. Tämä listaus tuo tekniikat jokaisen ulottuville uskoaksemme käyttäjäystävällisesti paketoituna, Knittle sanoo.

 Listauksen tekniikoista löytyy myös selkeä ohje, kuinka sitä voi käyttää omassa elämässään.

Ympäristö ohjaa vahvasti käyttäytymistä

Tutkijoiden mukaan omasta arjestaan voi tunnistaa tekniikat itsensä palkitsemiseen tai rankaisemiseen liittyviä strategioita: tavoitteen saavutettuaan voi esimerkiksi antaa itselleen kivan palkinnon. Tällaiset “keppi ja porkkana” -keinot pystyy korvaamaan tai niiden käyttöä voi täydentää monilla vaihtoehdoilla. Myös oman ympäristön muuttaminen on keino motivaation ja käyttäytymisen itsesäätelyyn.

- Eri ympäristöt ohjaavat vahvasti ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi huonot johtamistavat voivat todella nakertaa motivaatiota, mutta ihmisten ei tarvitse olla avuttomia uhreja, vaan he itse voivat pyrkiä ehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia vaikeissakin tilanteissa, sanoo apulaisprofessori Nelli Hankonen.

Jatkossa tutkimusryhmä näkee mahdolliseksi verkkopohjaisen resurssin kehittämisen, joka ohjeistaisi käyttäjää motivaatio- ja käyttäytymismuutosprosessin läpi.

 - Aiomme jatkaa sen tutkimista, missä määrin ihmisille voi opettaa motivaatiodynamiikan ymmärrystä ja itsensä johtamiskeinojen työkalupakin käyttöä, Hankonen toteaa.

Hankkeen rahoitti Suomen Akatemia.

Lisätiedot:

Apulaisprofessori, tutkimuksen johtaja Nelli Hankonen, puh: +358 (0) 2941 24895.

Tutkimusartikkeli on luettavissa Nature Human Behaviour -lehdestä, ja strategialistaus löytyy OSF-palvelusta.