Tupakointi lisää vyötärölihavuuden riskiä ylipainoisilla naisilla

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan runsas päivittäinen ja aiempi tupakointi ovat yhteydessä epäterveelliseen vyötärölihavuuteen naisilla.

Ylipaino on suurin tunnettu riski vyötärölihavuudelle, mutta myös tupakointi lisää vyötärölihavuuden riskiä. Preventive Medicine Reports -lehdessä julkaistu suomalaistutkimus osoittaa, että tupakointi lisää vyötärölihavuuden todennäköisyyttä ylipainoisilla naisilla silloinkin, kun iän, alkoholin kulutuksen, liikunnan ja painoindeksin (BMI) vaikutus huomioidaan.

– Tutkimuksemme vahvistaa aiempia kansainvälisiä tutkimustuloksia. Tupakoinnin ja vyötärönympäryksen välillä on annos-vaste-suhde eli mitä enemmän henkilö tupakoi, sitä isompi riski hänellä on suurempaan vyötärönympärykseen. Vaikka me löysimme tämän yhteyden vain ylipainoisilla naisilla, aiempi tutkimus on löytänyt samanlaisen yhteyden myös miehillä, toteaa LL Eeva-Liisa Tuovinen, joka tekee kansanterveystieteen alaan kuuluvaa väitöstutkimusta Helsingin yliopistossa.

Ylipainoinen tupakoitsija kuolee keskimäärin 13 vuotta tupakoimatonta normaalipainoista aiemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 20–64-vuotiaista miehistä 19 % ja naisista 15 % tupakoi päivittäin, ja 25–64-vuotiaista ylipainoisia (BMI ≥25 kg/m2) on 66 % miehistä ja 46 % naisista.

Vaikka tupakoitsijoilla on keskimäärin pienempi painoindeksi kuin tupakoimattomilla, myös ylipainoisia tupakoitsijoita on paljon. Tässä tutkimuksessa nimenomaan ylipainoisilla tupakoitsijoilla oli keskimäärin suuremmat vyötärönympärykset kuin tupakoimattomilla samassa painoluokassa. Analyysit huomioivat painoindeksin, joten tupakoitsijoiden suuremmat vyötärönympärykset eivät selity pelkästään sillä.

Tutkimuksessa käytettiin THL:n FINRISKI 2007 -aineistoa: mukana oli 5 817 osallistujaa, joista miehiä 2 738 ja naisia 3 079. Osallistujat olivat iältään 25 – 74-vuotiaita.  Tutkimus sisälsi itse täytettävän kyselyn sekä tutkimushoitajan mittaamat painon, pituuden ja vyötärönympäryksen.  

Vyötärölihavuuden tiedetään olevan yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen kaikissa painoluokissa. Miehillä ero pienimmän ja suurimman vyötärönympärysluokan välillä on kolme ja naisilla viisi elinvuotta. Suomalaisen käypä hoito -suosituksen mukaan lievää terveyshaittaa aiheutuu vyötärönympäryksen ollessa vähintään 94 cm miehellä ja 80 cm naisella ja huomattavaa terveyshaittaa aiheutuu vyötärönympäryksen ylittäessä 102 cm miehillä ja 88 cm naisilla.

Tupakointi vaikuttaa aineenvaihduntaan ja sitä kautta vyötärölihavuuteen.  Tupakoinnin lopettamiseen liittyy usein painon nousua. – Tupakoivien ja tupakointia lopettavien ylipainoisten suurentunut vyötärölihavuuden riski tulisi ottaa huomioon tupakasta vierotuksessa. Erityisesti tulisi tukea terveellisiä painonhallintoamenetelmiä, kuten oikeanlaista ruokavaliota ja liikuntaa. Liikunnan on todettu myös helpottavan vierotusoireita nikotiinista, Tuovinen sanoo.

Lisätietoja:

Eeva-Liisa Tuovinen, LL, tohtorikoulutettava, erikoistuva lääkäri, Helsingin yliopisto, Sähköposti: eeva-liisa.tuovinen@helsinki.fi 

Viite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335516300778
http://www.journals.elsevier.com/preventive-medicine-reports/