Tupakointi lisää sekä rannekanavaoireyhtymän että kyynärhermopinteiden riskiä

Ylipaino, tupakointi, ruumiillinen työ ja erityisesti käsiin kohdistuva tärinä lisäävät rannekanavaoireyhtymän riskiä. Kyynärhermopinteen merkittävin riskitekijä on tupakointi.

Yläraajan hermopinteet ovat yleisiä terveysongelmia. Yleisin näistä on rannekanavaoireyhtymä, jonka esiintyvyys väestössä on noin viisi prosenttia. Hermopinteet aiheuttavat yläraajan toiminnanvajausta, sairauslomia ja huomattavia terveydenhuollon kustannuksia. Noin kaksikolmasosaa hermopinteistä joudutaan hoitamaan leikkauksella.

Väitöstutkimuksessaan LL Sina Hulkkonen selvitti rannekanavaoireyhtymän sekä kyynär- ja värttinähermon pinteiden ilmaantuvuutta ja leikkaushoidon osuutta suomalaisessa väestössä vuosina 2007-2016. Tutkimuksessa käytettiin valtakunnallisen hoitoilmoitusjärjestelmän (HILMO) tietoja, ja riskitekijöitä Hulkkonen tutki Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1966; kohortin suuruus oli 8 719 henkeä.

Rannekanavaoireyhtymä osoittautui yleisemmäksi naisilla kuin miehillä: tutkimusajanjaksona ilmaantuvuus oli naisilla 196,5 ja miehillä 104,8 sataatuhatta henkilövuotta kohti. Kyynärhermopinne ja värttinähermopinne sen sijaan olivat miehillä yleisempiä kuin naisilla: niiden ilmaantuvuudet miehillä olivat 36,0 ja 8,5 sataatuhatta henkilövuotta kohti, kun naisilla vastaavat luvut olivat 25,8 ja 5,7.

Sekä naisilla että miehillä yli 60 prosenttia rannekanavaoireyhtymistä hoidettiin leikkauksella. Kyynärhermopinteistä leikattiin naisilla noin 43 ja miehillä noin 47 prosenttia. Värttinähermopinteestä kärsivistä naisista leikkaushoitoon päätyi yli yksitoista prosenttia ja miehistä vajaa kahdeksan prosenttia.

Ylipaino, säännöllinen tupakointi, ruumiillinen työ ja maatalousyrittäjyys lisäsivät sekä naisten että miesten riskiä sairastua rannekanavaoireyhtymään. Työaltisteista tärkein rannekanavaoireyhtymän riskitekijä oli käsiin kohdistuva tärinä.

Tupakointi ennen 31 ikävuotta lisäsi kyynärhermopinteen riskiä: yli kymmenen askivuoden – päivittäinen tupakankulutus askeina kerrottuna tupakointivuosien määrällä – tupakointi yli viisinkertaisti seuranta-aikana todetun riskin. Ylipaino ja sosioekonominen asema sen sijaan eivät vaikuttaneet kyynärhermopinteen riskiin.

– Yläraajan hermopinteiden ehkäisemiseksi on tärkeää tunnistaa niiden riskitekijät. Tässä tutkimuksessa löydettiin useita rannekanavaoireyhtymän riskitekijöitä, ja osoitettiin, että tupakointi on tärkein kyynärhermopinteiden riskitekijä, Hulkkonen summaa tuloksia.

LL Sina Hulkkonen väittelee 15.11.2019 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Incidence and risk factors of carpal tunnel syndrome and ulnar and radial entrapment neuropathies in the Finnish population". Väitöstilaisuus järjestetään Töölön sairaalassa, luentosalissa 1, osoitteessa Topeliuksenkatu 5. Vastaväittäjänä on dosentti Harry Göränsson, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on dosentti Jorma Ryhänen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

sina.hulkkonen@helsinki.fi