Tomi Mäkelä Horisontti Euroopan syöpämissiolautakuntaan

Professori Tomi Mäkelä on valittu EU:n tutkimuksen puiteohjelman syöpämission asiantuntijaksi.

Tutkimuksesta, innovaatioista ja tieteestä vastaava komissaari Carlos Moedas nimitti missiolautakuntaan (mission board) 15 jäsentä. Lautakunnan puheenjohtaja on lääketieteen ja fysiologian Nobel-palkinnon saanut Harald zur Hausen.

Horisontti Eurooppa on EU:n vuosien 2021–2027 tutkimuksen puiteohjelma, joka sisältää viisi missiota Euroopan kehitykselle tärkeillä alueilla. Syövän lisäksi missioita ovat ilmastonmuutos, terveet valtameret, hiilineutraalit kaupungit sekä maaperän terveys ja ruoka.

Lautakuntiin haki kaikkiaan yli 2 100 asiantuntijaa. Syövän missiolautakuntaan hakemuksia tuli yli 350.

– Syövän missiolautakunnan ensimmäinen tehtävä on tarkentaa mission aluetta. Missioajattelussa keskeistä on myös konkreettinen tavoite. Keskusteluun osallistetaan Euroopan toimijoita laajasti alkaen Euroopan tutkimus- ja innovaatiopäivistä syyskuussa, Tomi Mäkelä kertoo.

Mäkelä siirtyi huhtikuussa kansallisen iCAN-lippulaivahankkeen (iCAN Digital Precision Cancer Medicine) Executive Officer -tehtävään. Tätä ennen hän toimi HiLIFE Helsinki Institute of Life Sciencen johtajana.

Euroopan komission tiedote: Commission announces top experts to shape Horizon Europe missions