Tiina Sikanen selvittää maksan entsyymiaktiivisuuden pikatestin jatkomahdollisuuksia uuden rahoituksen turvin

Maksan P450-entsyymiaktiivisuus vaikuttaa siihen, miten nopeasti maksa muuttaa lääkeaineita elimistöstä poistettavaan muotoon. Entsyymien aktiivisuudessa on henkilokohtaisia eroja. Tiina Sikanen tutkii, kannattaisiko maksan P450-entsyymien aktiivisuutta mitata potilailta suoraan koepalasta ja olisiko tällaisella pikatestillä kaupallisia mahdollisuuksia.

Lääkkeiden erityisesti haitallisten vaikutusten tärkeänä osatekijänä on, millä vauhdilla maksan P450-entsyymit muuttavat lääkeaineita elimistöstä poistettavaan muotoon. Liian hidas P450-entsyymitoiminta voi kerryttää lääkeaineita aina myrkyllisiin pitoisuuksiin saakka, kun taas liiallinen entsyymiaktiivisuus heikentää lääkkeen tehoa.

P450-entsyymien aktiivisuus vaihtelee yksilöittäin, sillä siihen vaikuttavat perimän lisäksi myös ravinto, ikä, sukupuoli, sairaudet ja muut lääkkeet. Tällä hetkellä henkilön P450-aktiivisuuden ennustamiseen on tarjolla vain geneettisiä testejä, jotka eivät kata muuttujien koko kirjoa.

Akatemiatutkija Tiina Sikanen farmasian tiedekunnasta on nyt saanut Euroopan tutkimusneuvosto ERC:n 150 000 euron apurahan selvittääkseen, olisiko lääkkeitä eliminoivien maksaentsyymien aktiivisuuden mittaaminen esimerkiksi suoraan maksasta otetusta koepalasta kliinisesti mielekästä vakavien sairauksien yhteydessä. Hän tutkii samalla, voisiko tähän tarkoitukseen soveltuva mikrofluidistinen pikatesti olla kaupallistettavissa.

Mikrofluidistisen pikatestin tekninen kehitystyö on tehty juuri päättyneessä, ERC:n rahoittamassa CUMTAS-projektissa  yhteistyössä Aalto-yliopiston painatustekniikan ryhmän kanssa.

 

Esittelyssä kolme ERC PoC -apurahan saajaa, sis. Tiina Sikanen (englanniksi)
ERC Proof of Concept -apuraha (englanniksi)
ERC Proof of Concept -apurahan saajat 25.7.2019 (englanniksi)