Tiina Ojala lastenkardiologian professoriksi Helsingin yliopistoon

Lastenkardiologian dosentti Tiina Ojala aloitti työnsä uudessa professuurissa, joka on perustettu Lastentautien tutkimussäätiön tuella. Kyseessä on Helsingin yliopiston ensimmäinen lastenkardiologian professuuri.

Helsingin yliopiston lastenkardiologian alan tutkimus ja opetus vahvistuvat, kun lääketieteellisessä tiedekunnassa aloitti 1. maaliskuuta 2024 uutena lastenkardiologian professorina dosentti Tiina Ojala.

Ojala on hoitanut HUSissa lasten sydänsairauksia pian 20 vuotta. Hänen erityisosaamistaan ovat sydänkuvantaminen ja sikiökardiologia. Ojalan tutkimus on keskittynyt synnynnäisten sydänvikojen diagnostiikan kehittämiseen ja sydänlihassairauksien tutkimukseen. 

Professuurin Ojala aloittaa innokkain mielin.

– Tämä professuuri on valtavan hienoa asia lastenkardiologialle. Olen innoissani uudesta tehtävästäni, jonka tavoitteena on edistää lasten sydänsairauksien tutkimusta, opetusta ja hoitoa kaikkialla Suomessa. Koen, että olen onnistunut tehtävässäni, kun saamme jalkautettua tutkimustuloksiamme potilaiden hoitoon ja näemme vaikuttavuuden. Tutkimustulosten hyöty on tärkeää saada jalkautettua kaikkialle Suomeen, potilaan asuinpaikasta riippumatta, hän sanoo.

Intohimona kajoamattoman diagnostiikan kehittäminen

Viime vuosikymmeninä lasten sydänsairauksien ennuste on parantunut merkittävästi. Ojala on omistautunut kehittämään menetelmiä, jotka mahdollistavat tarkan diagnostiikan ilman tarvetta invasiivisille toimenpiteille, kuten nukutuksessa tehtäville tutkimuksille.

– Lapsen kannalta on aivan eri asia, tehdäänkö tutkimukset kajoavasti nukutuksessa vai päästäänkö samaan diagnostiikkaan lapsen katsoessa valitsemaansa elokuvaa magneettikuvauksessa, hän kuvailee.

– Tämä ei ainoastaan vähennä potilaan fyysistä kuormitusta, vaan myös lyhentää toipumisaikaa ja mahdollistaa potilaan nopeamman paluun normaaliin arkeen, Ojala jatkaa.

Hän painottaa työssään teknologian hyödyntämistä lapsipotilaiden hoidossa.

– Tutkimme uusimpia tekniikoita, kuten edistynyttä kuvantamista ja tietokoneavusteista diagnostiikkaa, jotta voisimme tarjota entistä tarkempia ja samalla vähemmän kajoavia tutkimusvaihtoehtoja, Ojala kertoo.

Hän näkee intohimonsa kajoamattomaan diagnostiikkaan myös laajempana panoksena terveydenhuoltojärjestelmään.

– Kun voimme tehdä tarkan diagnoosin ilman suurta fyysistä rasitusta, se paitsi helpottaa potilaan kokemusta, myös säästää resursseja.

Lastenkardiologian kehittäminen vaatii alan pitkäjänteistä tutkimusta ja opetusta

Helsingin yliopiston uutta lastenkardiologian professuuria rahoittaa viisi vuotta Lastentautien tutkimussäätiö. Säätiön rahoitus on kokonaisuudessaan puoli miljoonaa euroa.

Lastentautien tutkimussäätiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Tor Bergman kertoo, että lastenkardiologian kehittäminen vaatii alan pitkäjänteistä tutkimusta ja opetusta.

– Lastenkardiologian professuurilla on tärkeä rooli tutkimuksen ja hoidon kehittämisessä. Helsingin yliopiston perustama lasten sydänsairauksien ensimmäinen professuuri vie työtä pitkäjänteisesti eteenpäin. Suomi on lastentautien tutkimuksen johtavia maita maailmassa juuri pitkäaikaisen ja systemaattisen työn ansiosta. Lastentautien tutkimussäätiön tehtävänä on luoda mahdollisuuksia tälle työlle, Bergman sanoo.

Professuurin rahoittaminen on merkittävä taloudellinen tuki yliopistolle

Uudella professuurilla on suuri merkitys Helsingin yliopistolle ja lääketieteelliselle tiedekunnalle, kertoo tiedekunnan dekaani Johanna Arola.

– Professuurin rahoittaminen on merkittävä taloudellinen tuki, joka kohdentuu erinomaisella tavalla juuri lasten kardiologiaan. Lastenkardiologian tutkimus on tiedekunnassamme vahvaa, ja siihen juuri perustuukin tämän professuurin saaminen meille Helsinkiin. Uusi professuuri lisää resursseja niin tutkimukseen, opetukseen kuin sydänlasten hoitoon, Arola sanoo.

 

Lastentautien tutkimussäätiö haki uutta lastenkardiologian professoria avoimen kansallisen hakumenettelyn avulla. Professori aloitti kautensa lääketieteellisessä tiedekunnassa 1.3.2024.