Tietoisuus ja huoli sisäilmaongelmista lisäävät oireiden raportointia koulujen sisäilmakyselyissä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston uudessa tutkimuksessa havaittiin, että lasten vanhempien tietoisuus ja huoli koulurakennuksen mahdollisista sisäilmaongelmista lisäsi oireiden raportointia sisäilmakyselyissä.

Rakennusten käyttäjille suunnattuja sisäilmakyselyitä tehdään Suomessa laajasti, kun on tarve arvioida sisäilmaongelmien vakavuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Helsingin yliopiston uudessa tutkimuksessa havaittiin, että lasten vanhempien tietoisuus ja huoli koulurakennuksen mahdollisista sisäilmaongelmista lisäsi oireiden raportointia sisäilmakyselyissä.

– Se, että jonkin tekijän haitallisuuteen liittyvät pelot ja käsitykset voivat aiheuttaa oireita, on ollut tiedossa jo pitkään. Nyt asiaa on tutkittu sisäilmaongelmiin liittyen, kertoo professori Marko Elovainio.

Tutkimus vahvistaa käsitystä, että sisäilmakyselyissä raportoitua oireilua ei voi käyttää suoraan rakennuksen sisäilman epäpuhtauksien mittarina.

– Tutkimuksen havainnoista huolimatta laadukas sisäilmakysely on hyvä työkalu ongelmatilanteiden ratkaisussa. Kyselyillä tuotetaan arvokasta lisätietoa käyttäjien kokemuksista, mutta korjauspäätösten pitää ensisijaisesti perustua tietoon rakennusten kunnosta, sanoo professori Juha Pekkanen.

Lasten hyvinvointi keskeistä – oireet tulee selvittää lääkärin vastaanotolla

Oireiluun voi vaikuttaa ympäristön lisäksi monet yksilölliset ja yhteisölliset tekijät. Sisäilmakyselyt kartoittavat oireiden raportointia ryhmätasolla. Yksilön terveydentilan selvittäminen on sen sijaan lääkärin tehtävä.

– Lapsen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että erityisesti vaikeiden ja pitkäkestoisten oireiden taustalla olevia syitä selvitetään lääkärin vastaanotolla ja niihin etsitään apua. Oireilua aiheuttavat monet tekijät, mutta taustalla voi myös olla joku sairaus, joka tarvitsee hoitoa, kertoo ylilääkäri Jussi Lampi.

Tutkimuksen aineistona käytettiin kymmenessä koulussa tehtyjä sisäilmakyselyjä, joihin vastasi 1868 alakoulun oppilaan vanhempaa. Tutkimus on juuri julkaistu arvostetussa The Indoor Air -tiedejulkaisussa.

Lisätietoja:

Professori Juha Pekkanen, Helsingin yliopisto ja THL
Puh. 029 524 3638
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Ylilääkäri Jussi Lampi, THL
Puh. 029 524 7970
etunimi.sukunimi@thl.fi

Professori Marko Elovainio, Helsingin yliopisto ja THL
Puh. 050 3020621
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Viite: Juho‐Jooel Nissilä, Kateryna Savelieva, Jussi Lampi, Sari Ung‐Lanki, Marko Elovainio, Juha Pekkanen: Parental worry about indoor air quality and student symptom reporting in primary schools with or without indoor air quality problems. Indoor Air 27 May, 2019. https://doi.org/10.1111/ina.12574

Rakennuksen käyttäjien oireilu heijastaa huonosti sisäilman epäpuhtauksien määrää - oireita ei tule kuitenkaan vähätellä (THL:n tiedote 18.2.2019)

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018 - 2028