Terveystalo ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta vahvistavat tutkimus- ja koulutusyhteistyötä

Terveystalo ja Helsingin yliopisto ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen erikoislääkärikoulutuksen ja lääketieteen peruskoulutuksen lisäämisestä. Lisäksi osana yhteistyötä selvitetään mahdollisuudet akateemiseen tutkimusyhteistyöhön erityisesti yleislääketieteen ja työterveyden alalla.

Lääketieteellinen tiedekunta ja Terveystalo ovat jo aikaisemmin tehneet yhteistyötä muun muassa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa, mitä nyt solmitulla sopimuksella halutaan positiivisten kokemusten ansiosta vahvistaa ja laajentaa koskemaan myös lääketieteen perusopetusta.

Tähän mennessä lääketieteen opiskelijat ovat osana työterveyshuollon opetusta vierailleet Terveystalon asiakasyrityksissä työpaikkakäynneillä Terveystalon erikoislääkäreiden ja tiedekunnan opettajien ohjauksessa. Koronatilanteen niin salliessa tätä toimintamallia jatketaan ja pyritään tarjoamaan vastaavia mahdollisuuksia myös osana muiden erikoisalojen opetusta.

– On hienoa virallistaa jo pitkään jatkunut hyvä yhteistyö Terveystalon kanssa. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on yksi suurimmista tiedekunnan erikoislääkärialoista, ja alan koulutustoiminta on vakiintunutta. Tällä sopimuksella laajennamme yhteistyötä sekä lääkäreiden peruskoulutukseen, mutta myös tiedekunnan toiseen tärkeään tehtävään eli tutkimukseen, sanoo Risto Renkonen, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani.

Renkonen kertoo, että Terveystalon laaja työterveyshuollon tietoallas mahdollistaa tutkimusyhteistyön tiedekunnan big data -tutkijoiden kanssa.

– Tällaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Myös kliiniset tutkimukset perusterveydenhuollossa hyvin laajoilla avoterveydenhuollon potilasmäärillä on mahdollisuus, jollaista suurimmalla osalla tiedekunnan tutkijoista ei aikaisemmin ole ollut, Renkonen jatkaa.

– Aktiivisella vuoropuhelulla ja tutkimusyhteistyöllä varmistamme, että valmistuvat ja erikoistuvat lääkärit pystyvät hyödyntämään Terveystalon työterveyshuollon kokeneita erikoislääkäreitä koulutuksessa ja toisaalta Terveystalon erittäin laajaa tietoallasta työterveyshuollon ja yleislääketieteen tieteellisessä tutkimuksessa. Näin ollen yhteistyön vahvistaminen on molempien osapuolten sekä työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreiden näkökulmasta erittäin hyödyllinen asia, ja se kehittää kaikkien toimintaa positiiviseen suuntaan. Suurin etu yhteistyöstä kanavoituu luonnollisesti suomalaisille potilaille, kertoo Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono.

Lisätietoa medialle:

Petri Bono, Terveystalon johtava ylilääkäri, p. 030 633 3219, petri.bono@terveystalo.com
Risto Renkonen, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani, p. 02 941 25 110, risto.renkonen@helsinki.fi

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta lyhyesti
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta kouluttaa terveydenhuollon asiantuntijoita, kuten lääkäreitä, hammaslääkäreitä, psykologeja ja logopedejä sekä translationaalisen lääketieteen maistereita. Lääketieteellisessä tiedekunnassa on yli 2 700 opiskelijaa ja lähes 1 000 henkilöstön jäsentä.

Tiedekunnan tutkimus ulottuu biologisesta perustutkimuksesta kliinisiin sovelluksiin. Opetus- ja tutkimustoiminnan ohella tiedekunta toimii terveydenhuollon alan merkittävänä asiantuntijaorganisaationa ja osallistuu alan eettiseen keskusteluun. Lääketieteellinen tiedekunta on osa akateemista lääketiedekeskus Helsinkiä (AMCH). www.helsinki.fi/laaketieteellinen-tiedekunta