Tea Lallukka: Ketään ei saa jättää yksin kantamaan vastuuta hyvinvoinnistaan

Lääketieteellisen sosiologian professori tutkii, mikä pitää erilaisista sosiaalisista taustoista tulevat ihmiset työkykyisenä ja miten terveys ja toimintakyky säilyvät myös työurien jälkeen.

Mitä tutkit? 

Tutkin, miten sosioekonominen asema määrittää ihmisen terveyttä, unta ja terveyskäyttäytymistä, eli esimerkiksi ruokatottumuksia, liikuntaa, alkoholinkäyttöä ja tupakointia. Olen kiinnostunut erityisesti työikäisten toimintakyvystä ja työkyvyttömyyden riskistä. Selvitän niiden sosiaalisia, työhön ja terveyteen liittyviä taustatekijöitä koko ihmisen elinkaaren aikana.

Mi­hin ja mi­ten oman tut­ki­muk­se­si aihe vai­kut­taa? 

Toivon, että voimme tutkimuksissa tunnistaa tekijöitä, jotka parantavat mahdollisuuksia elää paitsi pitkä, myös mahdollisimman laadukas elämä. Lisäksi minua kiinnostaa se, miten yhteiskunta voisi paremmin tukea heikoimmissa asemissa olevien mahdollisuuksia säilyttää terveys ja toimintakyky ennen työelämää, työuran aikana ja sen jälkeen.

On myös erittäin tärkeää kiinnittää huomiota lapsiin, koska varhaiset olosuhteet voivat vaikuttaa koulutus- ja työmahdollisuuksiin, työurien vakauteen sekä terveyteen myöhemmin elämässä. Ketään ei saa jättää yksin kantamaan vastuuta hyvinvoinnistaan.

Mikä alal­la­si ins­pi­roi si­nua eri­tyi­ses­ti juu­ri nyt? 

Olen kiinnostunut uusista tutkimusmenetelmistä, joiden avulla voidaan tunnistaa riskiryhmiä. Olen erityisen kiinnostunut sellaisista muokattavissa olevista tekijöistä, jotka selittävät ihmisen toimintakyvyn ja terveyden säilymistä. Muokattavissa olevat tekijät ovat sellaisia, joihin on periaatteessa mahdollista vaikuttaa, esimerkiksi työolot ja ihmisen elintavat.

 

Tea Lallukka on lääketieteellisen sosiologian professori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Katso Tea Lallukan uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019

Tutustu muihin uusiin professoreihin.