Täsmäohjauksella aivokasvaimen kimppuun

CooP-peptidi voi toimia lääkekuljettimena pahanlaatuisen aivokasvaimen, gliooman, hoidossa, osoittaa 26.5. Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Tutkimuksessa löytyi myös potentiaalinen kohdemolekyyli uusille lääkehoidoille.

Pahanlaatuiset aivokasvaimet, glioomat, ovat syövistä aggressiivisimpia, ja hoitojen kehittymisestä huolimatta niiden ennuste on yhä huono.

FM Maija Hyvösen väitöstutkimuksen ensimmäisessä osassa etsittiin merkkimolekyylejä, jotka soveltuisivat gliooman kohdennettuun hoitoon. Tutkimuksessa löytyi CooP-peptidi, joka kulkeutui hiirien verenkierrossa spesifisesti syöpäkasvaimiin ja niiden verisuonistoon. Peptidiin yhdistetty merkkiaine tai lääke teki mahdolliseksi kuvata ja hoitaa kohdennetusti hiirien aivokasvaimia.

Tutkimuksessa selvisi myös, että CooP sitoutui kasvaimissa ja suonistossa spesifisesti MDGI-proteiiniin (Mammary-Derived Growth Inhibitor).

Peptidipäällysteisten nanopartikkeleiden avulla voidaan tehostaa lääkeaineiden täsmäkuljetusta haluttuun kohteeseen, esimerkiksi aivokasvaimeen. Väitöstutkimuksen toisessa osassa CooP yhdistettiin silikonipohjaisiin partikkeleihin ja todettiin, että tällaiset yhdistelmät olivat vakaita ja myrkyttömiä, ja ne kulkeutuivat täsmällisesti sellaisiin hiirten ihonalaiskasvaimiin, joissa esiintyi MDGI-proteiinia.

MDGI-proteiinin roolista glioomissa ei ole aikaisemmin ollut tietoa, joten Hyvönen selvitti väitöstutkimuksessaan myös sen ilmentymistä ja toimintaa. Tutkimus osoitti, että MDGI:tä esiintyi glioomapotilaiden näytteissä, glioomien verisuonistossa ja potilaista eristetyissä soluissa. Suuri MDGI:n määrä oli yhteydessä glioomapotilaiden heikomman ennusteen kanssa.

Tutkiessaan tarkemmin MDGI:n toimintaa Hyvönen havaitsi, että proteiinin runsas määrä glioomasoluissa lisäsi solujen aggressiivista kasvua. Jos proteiini poistettiin soluista, solujen kasvu pysähtyi, niiden soluhengitys heikkeni ja lopulta ne kuolivat.

– CooP-peptidi soveltuu glioomien kohdennettuun kuvantamiseen ja lääkekuljetukseen hiirimalleissa. Lisäksi CooP soveltuu peptidi-nanopartikkeli-yhdistelmien muodostamiseen ja tehostaa niiden kulkeutumista kohdekasvaimiin. CooP:n sitoutumisproteiinia MDGI:tä on glioomissa runsaasti, ja se on ratkaisevan tärkeä näiden syöpäsolujen elinvoimaisuudelle, joten se voi olla potentiaalinen uusien lääkehoitojen kohdemolekyyli glioomapotilaille, väittelijä summaa tuloksia.

– On kuitenkin tärkeää muistaa, että tutkimuksemme on vasta prekliinisessä vaiheessa. Lisätutkimuksia tarvitaan, ennen kuin löydöstä voidaan mahdollisesti soveltaa potilaiden hoidossa.

FM Maija Hyvönen väittelee 26.5.2016 kello 12.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Identification of a novel glioma homing peptide and functional characterization of its interacting partner, MDGI". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum Helsinki 1, Luentosali 3, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on apulaisprofessori William Leenders, Radboud University Medical Centre Nijmegen, Netherlands, ja kustoksena on professori Jorma Keski-Oja. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161400

Väittelijän yhteystiedot:
maija.hyvonen@helsinki.fi