Tarkempi seuranta ja oireenmukainen hoito voisivat parantaa idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien elämänlaatua

Idiopaattista keuhkofibroosia sairastaville potilaille tulisi tehdä säännöllisiä oirekyselyjä, ja heidän tulisi päästä hyvissä ajoin palliatiivisen hoidon piiriin, sanoo aiheesta väitöstutkimuksen tehnyt erikoislääkäri Kaisa Rajala.

Idiopaattinen keuhkofibroosi (IPF), on huonoennusteinen keuhkosairaus, jota sairastaa Suomessa noin tuhat potilasta. Ainoa parantava hoito sairauteen on keuhkonsiirto, joka ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille potilaille. Taudin etenemistä voidaan hidastaa lääkityksillä, mutta elinajan ennuste on silti vain noin 3-5 vuotta diagnoosista.

Erikoislääkäri Kaisa Rajala selvitti väitöstutkimuksessaan suomalaisten idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden oireita ja elämänlaatua. Lisäksi hän etsi tekijöitä, jotka ennustivat sairauden vaikeutumista ja tarkasteli potilaiden loppuvaiheen hoitoa. Tutkimus käynnistyi vuonna 2015, ja siihen kutsuttiin mukaan kaikki 300 potilasta, jotka olivat FinnishIPF-rekisterissä. Kutsun saaneista 82 prosenttia lähti mukaan tutkimukseen.

Potilailla esiintyi paljon vaikeita oireita, kuten hengenahdistusta ja väsymystä sekä kipua, joka osoittautui monimuotoisemmaksi kuin aikaisemmin on tiedetty; uudeksi oireeksi tunnistettiin muun muassa liikkuessa tuntuva kipu. Potilaiden elämänlaatu oli alhainen jo kaksi vuotta ennen kuolemaa ja heikkeni edelleen oireiden lisääntyessä viimeisinä kuukausina.

Rajala havaitsi myös, että idiopaattista keuhkofibroosia sairastavia potilaita hoidettiin usein aggressiivisesti elämän loppuvaiheessa, jolloin kuitenkin olisi tärkeää keskittyä hyvään oireiden hoitoon ja potilaan elämänlaatuun.

Muiden sairauksien yhteydessä on jo havaittu, että ajoissa aloitettu palliatiivinen hoito parantaa potilaan elämänlaatua ja voi jopa pidentää elämää, Rajala muistuttaa.

– Olisi tärkeää saada myös idiopaattista keuhkofibroosia sairastavat potilaat ajoissa palliatiivisen hoidon piiriin. Ennakoivan hoitosuunnitelman ja hyvän oireenmukaisen hoidon avulla on mahdollista välttää turhia ja rasittavia tutkimuksia ja keskittyä elämänlaatuun.

Idiopaattista keuhkofibroosia sairastaville potilaille tulisi tehdä säännöllisiä oirekyselyitä, ja potilaille tulisi tarjota varhaista palliatiivista hoitoa. Elämän loppuvaiheen suunnitelma olisi tärkeää tehdä kaikille sairastuneille hyvissä ajon, pian sairastumisen jälkeen, Rajala summaa väitöstutkimuksensa tuloksia.

LL Kaisa Rajala väittelee 26.4.2019 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "QUALITY OF LIFE AND END OF LIFE CARE OF PATIENTS WITH IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS IN FINLAND". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, luentosali 2, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on dosentti Heikki Koskela, Itä-Suomen yliopisto, ja kustoksena on professori Marjukka Myllärniemi. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis –palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/300155

Väittelijän yhteystiedot:
kaisa.rajala@fimnet.fi