Tappavimpaan aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä laskee - kiitos tupakkapolitiikan?

Lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus Suomessa on laskenut dramaattisesti viime vuosina. On todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen, sanovat tutkijat.

Aiempien arviointien mukaan lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon (SAV) on sairastunut Suomessa lähes tuhat ihmistä vuodessa, suuri osa heistä työikäisiä. Sairastuneista jopa puolet kuolee vuoden kuluessa sairastumisesta. Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon aiheuttaa aivoverisuonipullistuman, aneurysman, puhkeaminen, josta seuraa aivopaineen äkillinen nousu. Tupakointi on yksi aivoaneurysman puhkeamisen merkittävimmistä riskitekijöistä.

Neurology-tiedelehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon yleisyyden muutokset 15 vuoden ajalta (1998-2012) ja niitä verrattiin muutoksiin tupakoinnin yleisyydessä. Tulokset osoittivat, että lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on Suomessa jopa puolet pienempi kuin aikaisemmin on oletettu. Sairastuneiden määrä on erittäin nopeassa laskussa, ja tämä lasku on erityisen selvää nuoremmissa ikäluokissa.

Viidentoista vuoden aikana SA-vuotojen esiintyvyys laski alle 50-vuotiailla naisilla 45 prosenttia ja alle 50-vuotiailla miehillä 38 prosenttia. Yli 50-vuotiailla naisilla SAV:n esiintyvyys laski samana aikajaksona 16 prosenttia ja miehillä 26 prosenttia. Seuranta-aikana 15 – 64-vuotiaiden suomalaisten tupakointi väheni 30 prosenttia.

– On poikkeuksellista, että näin lyhyessä ajassa minkään sydän- ja verisuonitaudin ilmaantuvuus laskee väestötasolla näin dramaattisesti, sanoo toinen tutkimuksen päätekijöistä, Suomen molekyylilääketieteen instituutin johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. – Vaikka syy-seuraussuhdetta ei pysty koko maan kattavissa tutkimuksissa selvittämään, on hyvin todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimenpiteet Suomessa ovat vaikuttaneet tämän rajun aivoverenvuodon ilmaantuvuuden vähenemiseen.

Aivoaneurysmat ovat jokseenkin yleisiä – yli 70-vuotiaista niitä voi esiintyä jopa yli 10 prosentilla – mutta suurin osa niistä ei koskaan puhkea. Tutkijat ovat vuosikymmenet pyrkineet löytämään tekijöitä, joiden avulla voitaisiin tunnistaa ne potilaat, joilla aneurysman puhkeamisen riski on suuri ja jotka sen vuoksi tulisi hoitaa.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi on yksi tärkeimmistä puhkeamiselle altistavista tekijöistä, joten siinä mielessä nyt havaittu yhteys tupakoinnin vähenemisen ja SAV:n vähenemisen välillä ei ole yllättävä, toteaa toinen nyt julkaistun tutkimuksen päätekijöistä, neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.

Lisätietoja:
Dosentti Miikka Korja
Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
Sähköposti: miikka.korja@hus.fi