Suvi, sauna ja sinilevä

Suomalaisten opiskelijoiden ryhmä kehittää menetelmää, jolla sinilevien tuottama toksiini voidaan tunnistaa ja hajottaa pesuvedestä.

Jotain suomalaista ja jotain, josta on oikeasti hyötyä. Näistä lähtökohdista matematiikan opiskelijat Nidia Obscura ja Jami Valorinta ideoivat aihettaan kansainväliseen synteettisen biologian kilpailuun iGEMiin. Kymmenhenkisessä Aalto-Helsinki-joukkueessa on mukana myös kaksi biotieteiden opiskelijaa Helsingin yliopistosta.

Sinilevä ei aina ajelehdi näkyvänä lauttana, vaan pieninä määrinä se voi olla silmin näkymätöntä mutta silti aiheuttaa haittaa. Levän tunnistamiseen on jo kehitetty menetelmiä, mutta sen poistamiseen vedestä ei ole toistaiseksi löytynyt ratkaisua.

Opiskelijoiden tavoitteena on mitata myrkkypitoisuuksia geneettisesti muunnellun hiivan avulla ja käyttää entsyymiä, joka hajottaa myrkyn vaarattomaan muotoon sauna- ja pesuvedestä ja eläinten juomavedestä.

– Tämänhetkinen lainsäädäntö ei salli geenimuunneltujen organismien käyttämistä laboratorion ulkopuolella noin vain, ja tunnistusmekanismimme perustuu elävään geenimanipuloituun hiivaan, joten siirtyminen massatuotantoon voi olla ongelmallista. Myrkkyä hajottavaa entsyymiä voisimme massatuottaa, Valorinta sanoo.

Oman alan kesätyöpaikka

MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) järjestämässä kilpailussa tarkoituksena on päästä kokemaan tutkijanelämää jo opiskeluvaiheessa, mistä syystä koko projekti on hyvin itsenäinen aina rahoituksen hakemisesta ja ideoinnista lähtien.

Tänä vuonna koko suomalaisryhmä sai kesätöitä Aalto-yliopistosta. Nidia Obscura ja Jami Valorinta kehittävät laskentamalleja, jotka auttavat ymmärtämään esimerkiksi, miten sinilevämyrkyt vaikuttavat soluihin. Osa opiskelijoista tutkii, miten hiivat reagoivat laboratorio-olosuhteissa.

Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on luvannut joukkueen matkakassaan 2000 euron avustuksen. Syksyllä selviää, ropiseeko kesätyöstä myös opintopisteitä. Opintojen korvaavuus arvioidaan käytetyn ajan ja tulosten perusteella.

Verkostoituen eteenpäin

Suomalainen Aalto-Helsinki-kisajoukkue kävi kesäkuun alussa Tukholmassa esittelemässä projektia pohjoismaisille kanssakilpailijoilleen. Myös kotimaisten alan toimijoiden kanssa on verkostoiduttu. Suomen ympäristökeskus on kiinnostunut projektista, josta voi olla hyötyä esimerkiksi SYKEn ylläpitämän Levävahti-ohjelman kehittämisessä.

Vuosittain järjestettävään iGEM-kilpailuun osallistuu noin 300 joukkuetta eri puolilta maailmaa.

Seuraa kilpailun edistymistä Aalto-Helsinki-ryhmän sivuilta.