Suusta sydämeen on lyhyt matka

Hampaiden kiinnityskudostulehduksella ja hampaiden puuttumisella on suora yhteys sepelvaltimoiden ahtautumisriskiin, osoittaa sydänpotilaiden suunterveyttä kartoittanut tutkimus.

Puuttuvat hampaat ja hampaan kiinnityskudosten tulehdus sekä sen aiheuttama hammasta kiinnittävän luun kato ovat yhteydessä sepelvaltimoiden ahtautumisriskiin. Tämä kävi ilmi Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen ja Hyksin kardiologian klinikan yhteisessä tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistui 506 potilasta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon sydänoireiden takia ja ohjattu sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen. Potilaille tehtiin kliininen suun tutkimus sekä leukojen panoraamatomografia-kuvaus.

Tutkijat havaitsivat, että sekä stabiilin sepelvaltimotaudin että akuutin sepelvaltimotautitapahtuman riski oli 4-5-kertainen niillä potilailla, joilta puuttui 8-17 hammasta. Seitsemän hammaspinnan yli kuusi millimetriä syventynyt ientasku merkitsi kaksin- tai kolminkertaista sydäntautiriskiä, ja pitkälle edennyt hampaita kiinnittävän luun menetys oli yhteydessä yli viisinkertaiseen äkilliseen sydänkohtausriskiin.

Koko aineiston tarkasteleminen osoitti, että mitä huonompi hampaiden kiinnityskudosten tila oli, sitä useampi sepelvaltimo oli merkittävästi ahtautunut. Löydös oli riippumaton potilaiden iästä tai tunnetuista sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä.

— Tulos vahvistaa aiempia löydöksiä kroonisen tulehduksen merkityksestä valtimokovettumien muodostumisessa, tutkimusta johtanut dosentti Pirkko Pussinen toteaa.

Sama tutkijaryhmä on aikaisemmin havainnut parodontiitin ja parodontiittia aiheuttavien bakteerien liittyvän myös sydäninfarktin ja sepelvaltimotaudin riskeihin.

Tulokset on julkaistu Journal of Clinical Periodontology -lehdessä.