Suun infektioilla on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään

Suun infektiosairauksien ja sydän- ja verisuonisairauksien sekä syövän välillä on tilastollinen yhteys, mutta syy-yhteyksien selvittäminen on hankalaa monien yhteisten taustatekijöiden takia.

HLL Eunice Virtanen selvitti väitöstutkimuksessaan hampaiden bakteeriperäisen kiinnityskudostulehduksen (parodontiitti) sekä hampaan juuren tulehduksen (apikaaliparodontiitti) yhteyttä syöpään ja systeemisairauksiin.

Krooniset suusairaudet ovat erittäin yleisiä maailmalla. Niiden ja yleisterveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu, ja varsinkin parodontiitin on havaittu liittyvän sydän-ja verisuonitauteihin, diabetekseen, keskosuuteen ja alhaiseen syntymäpainoon, Alzheimerin tautiin, sekä syöpään. Apikaaliparodontiitti liittyy tilastollisesti sydän-ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. Syy-yhteyttä on kuitenkin vaikea osoittaa sairauksien yhteisten taustamuuttujien vuoksi.

Virtasen tutkimusaineistona oli ruotsalainen väestökohortti (n=1676), jota on seurattu vuodesta 1985 alkaen. Osallistujille suoritettiin vuosina 2003 (n=120) ja 2009 (n=90) kliiniset seurantatutkimukset, joiden tuloksia verrattiin kumuloituviin kansallisiin syöpätilastoihin sekä sairaaloiden poistorekistereihin. Vuonna 2003 osallistujille tehtiin myös koko suun röntgentutkimus, ja vuonna 2009 heiltä kerättiin sylki- ja seeruminäytteet.

Suun infektiotauteja esiintyi tutkittavilla varsin paljon. Muun muassa hampaan juuritulehdus oli yleinen, ja annettujen juurihoitojen laatu oli pääosin huono, väittelijä huomauttaa.

Tutkimus osoitti, että puuttuvien hampaiden lukumäärällä ja potilaan iällä on tilastollinen yhteys syöpään, ja että apikaaliparodontiittiin liittyy kohonnut sydän- ja verisuonisairauksien riski.

– Tutkimus paljasti tilastollisia yhteyksiä suun infektiosairauksien ja sydän- ja verisuonitautien sekä syövän välillä. Ikä on tärkeä tekijä useiden yleissairauksien kannalta. Useat yhteiset taustatekijät, kuten perimä, ympäristö ja käyttäytyminen, voivat vaikuttaa terveyden ja sairauksien välisen tasapainoon. Koska osittain samat tekijät liittyvät sekä suun että systeemisiin sairauksiin, on tautien välisen syy-yhteyden havaitseminen vaikeaa, Virtanen summaa tuloksia.

HLL Eunice Virtanen väittelee 28.9.2018 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "CHRONIC DENTAL DISEASES AND SYSTEMIC HEALTH: CARDIOVASCULAR DISEASES AND CANCER". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartman-instituutti, luentosali 2, Haartmaninkatu 3.

Vastaväittäjänä on Professor David Herrera, Complutense University Madrid, Spain, ja kustoksena on professori Timo Sorsa. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/243059

Väittelijän yhteystiedot:

eunice.virtanen@helsinki.fi