Suomen ensimmäinen lääkitysturvallisuuden apulaisprofessuuri Anna-Riia Holmströmille Helsinki One Health –tutkimusverkostossa

Ihmisten ja eläinten lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessoriksi HOH Helsinki One Health -tutkimusverkostoon on valittu farmasian tohtori Anna-Riia Holmström. Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan sekä Farmasian tiedekunnan yhteinen tehtävä on kansainvälisesti merkittävä avaus ja Suomessa ensimmäinen tämän alan professuuri.

Kemiasta kiinnostunut Anna-Riia Holmström huomasi opiskeluaikanaan, että Suomessa on turvallisia, tutkittuja ja tehokkaita lääkkeitä, mutta niiden käyttö ei aina ole turvallista ja tehokasta. Tästä syntyy paljon inhimillistä kärsimystä potilaille ja heidän omaisilleen sekä valtiolle miljardiluokan kustannuksia. HOH Helsinki One Health –tutkimusverkoston apulaisprofessorina vuodenvaihteessa aloittava Holmström haluaa kehittää terveydenhuollon toimintaa niin, että lääkehoitoon liittyviä virhetilanteita voitaisiin ennaltaehkäistä nykyistä paremmin. Holmströmin apulaisprofessuuri on Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja Farmasian tiedekunnan yhteinen.

Ihmisten ja muiden eläinlajien terveyden, hyvinvoinnin ja keskinäisten vaikutusten eli yhteisen terveyden tutkimus on HOH-verkoston ydinaluetta. Ihmiset ja eläimet ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa myös yhteisten sairauksien ja lääkehoidon osalta, ja hoidon toteuttaminen turvallisesti on tärkeä osa sekä ihmis- että eläinpotilaan hyvinvointia. Tutkimusalue on Anna-Riia Holmströmin mukaan käytännönläheinen ja sille on akuutti yhteiskunnallinen tarve.

Lääkitysturvallisuuden piirissä ja hoidon riskienhallinnassa voidaan tehdä yhä enemmän yhteistyötä eläinten ja ihmisten lääkehoitojen välillä. Alalla on pidemmät perinteet ihmisten lääkehoidon puolella, joten tutkitun tiedon soveltaminen puolin ja toisin ihmis- ja eläinlääketieteen välillä on Holmströmin pöydällä ensimmäisenä. Tutkimuksen kohteena ovat myös vaikutuksiltaan tehokkaimmat lääkitysturvallisuuden edistämisen keinot.

- Lääkitysturvallisuuden tutkimuksen avulla voimme vähentää lääkehoidon virhetilanteita ja kehittää terveydenhuollon toimintaa. Tutkimusalassa minua inspiroi suuresti se, että näköpiirissä on aina potilas ja hänen parhaansa, kertoo Holmström.

Monitieteisen HOH-verkoston voimavarana Holmström pitää näkemysten ja osaamisen vaihtoa tutkijoiden välillä, sekä vuoropuhelua tutkijoiden ja yhteiskunnan välillä. HOH-verkostossa on tutkijoita eri tieteenaloilta, jolloin voi helpommin syntyä uusia tieteellisiä läpimurtoja ja oivalluksia. Hän uskoo, että monitieteisyys yhteisen terveyden konseptissa antaa uniikin mahdollisuuden uraauurtaviin avauksiin ja tieteellisiin innovaatioihin.

- Tieteen tulevaisuus on nimenomaan eri tieteenalojen rajapinnoilla. Niistä löydämme ratkaisut terveyden ja lääkehoidon nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Helsinki One Health –verkoston toimintaan voi tutustua 4.11. One Health Day –tilaisuudessa Tiedekulmassa tai webstriimin kautta. Keskustelijoina One Health Day -tilaisuudessa mm. verkoston johtaja, Prof. Olli Peltoniemi, HOH-apulaisprofessorit Tarja Pääkkönen sekä Annamari Heikinheimo ja Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, aiemmin pitkään kansanedustajana toiminut HTT Sanna Lauslahti.

Lisätietoja
Anna-Riia Holmström: anna-riia.holmstrom@helsinki.fi
HOH-verkoston johtaja, Eläinlääketieteellisen tiedekunnan varadekaani Prof. Olli Peltoniemi: olli.peltoniemi@helsinki.fi
Farmasian tiedekunnan varadekaani Prof. Jari Yli-Kauhaluoma: jari.yli-kauhaluoma@helsinki.fi