Suomalaistutkimus vapauttaa paksusuolileikkaukseen tulevat potilaat raskaasta valmistelutoimenpiteestä

Etukäteen annettavat antibiootit ja suolen tyhjennys ennen paksusuolileikkausta eivät paranna potilaiden hoitotuloksia, osoittaa tuore suomalaistutkimus. Potilaalle raskas suolen valmistelu on tutkijoiden mukaan turha.

Paksusuolileikkaukseen tuleville potilaille ei ole Euroopassa viime vuosikymmeninä rutiininomaisesti tehty niin sanottua suolen valmistelua, jossa suoli tyhjennetään ennen leikkausta. Amerikassa sen sijaan suolen tyhjentäminen on verrattain yleistä.

Muutama vuosi sitten julkaistiin useita laajoja amerikkalaisia retrospektiivisiä tutkimuksia, joiden tulosten mukaan suolen valmistelu yhdistettynä suun kautta otettuihin antibiootteihin ennen leikkausta näytti vähentävän merkittävästi leikkausalueen infektioita. Tulosten perusteella amerikkalaiset kirurgiyhdistykset päätyivät suosittelemaan suolen valmistelua ennen paksusuolileikkauksia. Suomessa tähän on suhtauduttu vielä hieman pidättyväisesti satunnaistettujen tutkimusten puuttuessa.

– Suolen valmistelu on potilaalle raskas toimenpide, joten sen tekeminen on perusteltua vain, jos siitä on potilaalle aidosti hyötyä. Aiheesta ei kuitenkaan ollut tehty ainoatakaan satunnaistettua seurantatutkimusta, joten päätimme tehdä sellaisen, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Laura Koskenvuo HUSista.

Arvostetussa The Lancet-lehdessä julkaistu tutkimus tehtiin Helsingin ja Oulun yliopistollisissa sairaaloissa sekä Keski-Suomen ja Seinäjoen keskussairaaloissa. Tutkimukseen osallistui noin 400 suunniteltuun paksusuolileikkaukseen tulevaa potilasta. Puolet osallistujista satunnaistettiin valmisteluryhmään, jossa suun kautta otetut antibiootit yhdistettiin suolen tyhjennykseen ja puolet ryhmään, jolle valmistelua ei tehty.

– Meidän tulostemme mukaan ryhmien hoitotulokset eivät eronneet toisistaan. Suolen valmistelu ei vähentänyt leikkausalueen infektioita eikä leikkauskomplikaatioiden määrää tai vaikeusastetta. Myöskään sairaalahoitopäivien määrässä ei ryhmien välillä ollut eroa, kertoo gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, dosentti Ville Sallinen HUSista.

– Näyttää siis siltä, että tuosta potilaalle raskaasta toimenpiteestä ei ole hyötyä.

Tutkimusta rahoittivat Vatsatautien tutkimussäätiö, Mary ja Georg C. Ehrnroothin säätiö sekä HUS.

Lisätietoja:

Kirurgian erikoislääkäri, LT Laura Koskenvuo, HUS ja Helsingin yliopisto

Puh. 050 427 4957, sähköposti: laura.koskenvuo@hus.fi

Kirurgian erikoislääkäri, dosentti Ville Sallinen, HUS ja Helsingin yliopisto

Puh. 050 4285361

Viite: Koskenvuo Laura MD, Lehtonen Taru MD, Koskensalo Selja MD, Rasilainen Suvi MD, Klintrup Kai MD, Ehrlich Anu MD, Pinta Tarja MD, Scheinin Tom MD, Sallinen Ville MD: Mechanical and Oral Antibiotic Bowel Preparation Versus no Bowel preparatIon for eLEctive Colectomy (MOBILE): a multicentre, randomised, parallel, single-blinded trial. Lancet, 8th August, 2019. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31269-3