Suomalaisen genomitiedon hyödyntäminen kiinnostaa kansainvälisiä lääkeyrityksiä

Kansainvälinen lääkeyritys AstraZeneca on ilmoittanut tänään panostavansa merkittävästi genomitutkimukseen lähitulevaisuudessa. Yhtenä osana aloitetta on yhteistyö Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa suomalaisen genomi- ja terveystiedon hyödyntämiseksi lääkekehityksessä.

Uusien, turvallisten lääkehoitojen kehittäminen on haastava ja kallis prosessi. Genomitiedon hyödyntämisen toivotaan voivan joissain tapauksissa suoraviivaistaa ja nopeuttaa tätä prosessia.

Kansainvälinen lääkeyritys AstraZeneca on ilmoittanut tänään panostavansa merkittävästi genomitutkimukseen lähitulevaisuudessa.

Suomessa käynnistyi noin vuosi sitten Professori Aarno Palotien koordinoimana laaja kansainvälinen kolmen akateemisen tutkimuslaitoksen ja neljän lääkeyhtiön yhteistyönä tehtävä tutkimushanke. Hankkeen tavoitteena on testata geenitiedon hyödyntämistä uusien lääkehoitojen kehittämisessä. Tämä vuosi sitten aloitettu yhteistyö loi perustan nyt AstraZenecan kanssa aloitetulle yhteistyölle ja muille samankaltaisille hankkeille ja on siten osoitus tällaisen tutkimusyhteistyökonseptin toimivuudesta.

Suomen ainutlaatuinen geeniperimä ja laajat näytekokoelmat avaavat hienoja mahdollisuuksia lääketutkimukselle ja kansainväliselle tutkimusyhteistyölle.

– Tämä AstraZenecan kanssa solmimamme uusi yhteistyö kuvastaa osaltaan suomalaisen terveydenhuollon tutkimusympäristön arvoa. Hallituksen hiljattain tekemä päätös suomalaisen genomikeskuksen perustamisesta tarjoaa hienon mahdollisuuden laajentaa tämän kaltaisia yhteistyöprojekteja, sanoo Aarno Palotie Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).

– Genomitieto tulee olemaan tutkimustoiminnassamme keskiössä, sekä kliinisissä tutkimuksissamme että uusien tuotteiden tuomisessa potilashoitoon, kommentoi Mene Pangalos, AstraZenecan Executive Vice President, Innovative Medicines & Early Development –osastolta.

– Nyt julkistamamme uraauurtavat yhteistyöhankkeet antavat meille mahdollisuuden sekä tunnistaa uusia lääkkeiden vaikutuskohteita että lisätä ymmärrystämme siitä, mitkä lääkehoidot sopivat parhaiten kullekin yksilölle.

Tutkimushanke perustuu THL Biopankin ja Helsingin yliopiston näytekokoelmiin ja yhteistyöhön Broad Institute of MIT and Harvardin kanssa.

Lisätietoja:

Professori Aarno Palotie

Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto

Sähköposti: aarno.palotie@helsinki.fi

Puhelin: 041 501 5915