Suomalainen diabetes- ja keliakiatutkimus sai merkittävän rahoituksen Yhdysvalloista

Yhdysvaltalainen JDRF-säätiö on myöntänyt noin 1,8 miljoonan euron suuruisen kaksivuotisen rahoituksen professori Mikael Knipin johtamalle BABYSCREEN-tutkimushankkeelle.

Viime marraskuussa käynnistyneen BABYSCREEN-tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ne vastasyntyneet lapset, joilla on perinnöllinen alttius sairastua tyypin 1 diabetekseen tai/ja keliakiaan sekä havaita mahdollinen sairastuminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin voidaan ehkäistä sairastumisvaiheeseen usein liittyviä muita terveysongelmia.

BABYSCREEN-tutkimukseen voivat osallistua kaikki HUSin Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa syntyvät Suomessa asuvat vauvat. Tutkimus on Helsingin yliopiston ja HUSin yhteinen, ja mukana on tutkijoita myös Turun yliopistosta.

Lapsuusiässä alkava tyypin 1 diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muussa maassa. Myös keliakiaan sairastuminen on lisääntynyt Suomessa. Perintötekijät yhdessä ympäristötekijöiden kanssa vaikuttavat riskiin sairastua näihin sairauksiin.

Tutkimukseen osallistuvilta lapsilta selvitetään äidin suostumuksella tyypin 1 diabetekselle ja keliakialle altistavia perintötekijöitä. Määritys tehdään syntymän jälkeen napanuorasta otettavasta verinäytteestä.

– Mikäli lapsella todetaan näille sairauksille altistavia perintötekijöitä, pyydetään lasta vanhempien suostumuksella osallistumaan seurantatutkimukseen, jossa seurataan tyypin 1 diabeteksen ja keliakian mahdollista kehittymistä, kertoo professori Mikael Knip Helsingin yliopistosta.

Tutkittavien rekrytointi jatkuu 30.11.2021 saakka ja seuranta siitä vielä vuoden eteenpäin. Lopulliset tulokset tutkimuksesta saadaan vasta vuonna 2032, sillä tutkimukseen osallistuneiden lasten sairastumista tyypin 1 diabetekseen ja keliakiaan 10 ikävuoteen mennessä selvitetään Suomen kansallisista terveydenhuollon rekistereistä.

BABYSCREEN-hankkeelle vähän yli 2 miljoonan dollarin rahoituksen myöntänyt JDRF-säätiö on maailman suurin voittoa tavoittelematon tyypin 1 diabetestutkimuksen rahoittaja.

Lisätietoja:

Professori Mikael Knip, Helsingin yliopisto ja HUS

Puh. 02941 25222

Sähköposti: mikael.knip@helsinki.fi

Tutkimusryhmä: Pediatric Diabetes Research