Sote-uudistuksessa tarvitaan monialaista terveydenhuollon ja sosiaalitieteiden osaamista, jossa Helsingin yliopisto on vahva

Yliopistosairaaloissa tehtävän tutkimuksen resurssit on turvattava sote-myllerryksessä, lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes linjaa Yliopisto-lehden pääkirjoituksessa. Se on vaikuttavien palveluiden ehto.

Pääkirjoitus on julkaistu Yliopisto-lehdessä 5/2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja rahoitus ovat muuttumassa suuresti sote-uudistuksen mukana. Se nostattaa paljon huolta ja epävarmuutta palvelujen järjestämisestä ja resursseista, mutta myös alan koulutus- ja tutkimusrahoituksesta. Pidetäänkö Suomessa tehtävää, kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta edelleen asiana, johon kannattaa sijoittaa?

Voimme päättää katsoa tulevaisuuteen myös toiveikkaasti: yliopiston kannattaa olla sote-palvelujärjestelmän kanssa proaktiivinen yhteistyön rakentaja.

Helsingin yliopisto on vahva ja monialainen terveydenhuollon ja sosiaalitieteiden kouluttaja. Sote-uudistus avaa näiden alojen opiskelijoille erittäin monipuolisen koulutus- ja harjoittelukentän. Kannattaa muistaa, että alan koulutukselle on valtava tarve, ja yliopistomme on haluttu kouluttaja. Vahvistamme avoimen yliopiston opintoja, jotka tuovat tutkintojen rinnalla laajan jatkuvan oppimisen tarjonnan.

Ilman tutkimusta emme voi olla uskottava kouluttaja. Tutkimusrahoituksen heikkeneminen on todellinen uhka. Huolena on, miten yliopistosairaaloissa tehtävä tutkimus saadaan turvattua uudessa sote-mallissa.

Päätöksien tekijät tarvitsevat riittävästi tietoa ja ymmärrystä tutkimuksen merkityksestä yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentumisessa. Tarvitsemme edelleen resurssit yliopistosairaalassa tehtävään tutkimukseen, mutta tutkimusta pitää tehdä myös koko sote-kentällä. Nyt on oivallinen hetki vahvistaa yleislääketieteen, työterveyshuollon sekä sosiaalitieteiden koulutusta aloihin liittyvällä tutkimuksella. Sote-palvelujen vaikuttavuudesta on vähän tietoa — tämä olisikin ajankohtainen ja monta tahoa kiinnostava tutkimuskenttä.

Helsingin yliopisto haluaa olla sote-työmaallakin arvostettu yhteistyökumppani, joka tarjoaa monialaista koulutusta, tuottaa osaavaa henkilöstöä sekä toimii tuloksekkaana tutkimuskumppanina. Tämä kokonaisuus tuottaa vaurautta kaikille osapuolille.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani.

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.