SleepHelsinki! -hanke luo nuorille keinoja unirytmin hallintaan

Väsymystä, terveysongelmia, myöhästymisiä, vaikeuksia opiskelussa – unirytmi on pielessä, mutta mitä tehdä? Helsingin yliopiston uudessa tutkimushankkeessa nuorille kehitetään välineitä oman vuorokausirytmin hallintaan.

Helsingin yliopiston juuri käynnistynyt SleepHelsinki! -tutkimus selvittää, miten helsinkiläiset nuoret nukkuvat – tutkimukseen kutsutaan mukaan lähes kaikki vuosina 1999 ja 2000 syntyneet helsinkiläisnuoret. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe on nettikysely, joka antaa tietoa nuorten nukkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyn perusteella osa vastanneista seulotaan tarkempiin tutkimuksiin.

– Tutkimuksen fokus on vuorokausirytmin säätelyssä, johon liittyvät ongelmat ovat todella yleisiä tässä ikäryhmässä. Päiväaikaista elämää haittaavia vaikeuksia on jopa 15 prosentilla nuoria ja lievempiä vaikeuksia paljon useammalla, kertoo tutkimusta johtava professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta.

Myöhäisestä unirytmistä voi seurata lyhytunisuutta, päiväaikaista väsymystä ja terveysongelmia sekä joillakin myöhästymisiä ja vaikeuksia omalla opintopolulla. Näillä kaikilla voi olla pitkäkestoisia seurauksia siirtymässä aikuisuuteen.

Hyväksi todettuja, kaikille saavutettavissa olevia keinoja oman unirytmin säätelyyn ei oikeastaan ole saatavilla. Tässä tutkimuksessa sellaisia pyritään kehittämään.

– Monilla on kyllä paljon tietoa unesta ja sen merkityksestä, mutta tiedon siirtäminen käytäntöön on haastavaa. Moni nuori jää aika yksin ongelmansa kanssa, Pesonen sanoo.

Tutkimuksessa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien kanssa kamppailevat nuoret arvotaan erilaisiin lääkkeettömiin interventioihin, joiden tarkoitus on auttaa nuorta korjaamaan vuorokausirytmiään. Samalla selvitetään, kuinka riippuvainen unirytmi on tunteista, motivaatioista ja käyttäytymisestä, ja voiko näihin vaikuttaa. Interventioryhmien lisäksi mukana on vertailuryhmä.

Appsin avulla rytmi ruotuun?

Uusia ratkaisuja unen säätelyyn pyritään löytämään muun muassa vertailemalla ja yhdistämällä uutta mobiiliteknologiaa hyödyntäviä menetelmiä ja ennestään hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten ulkoista kirkasvaloa. Osallistujat näihin tutkimusryhmiin arvotaan projektin edetessä.

Samanaikaisesti tutkimuksen kanssa on Helsingin kaupungin toisen asteen koulutuksen kanssa aloitettu yhteistyö, jossa oppilashuollon käyttöön kehitetään toimivaa mallia univaikeuksista kärsivien nuorten auttamiseksi.  Lisäksi Suomen Mielenterveysseuran sivuilla julkaistaan lokakuussa tutkimusryhmän kokoama nuorille suunnattu tietopaketti unesta ja vuorokausirytmin säätelystä, ja myös tätä hyödynnetään tutkimuksessa.

Nuorten kutsuminen tutkimukseen on jo aloitettu ja se jatkuu lokakuun loppuun saakka. Tämän jälkeen osa nuorista kutsutaan jatkotutkimuksiin ja interventioihin.

– Toivomme, että kyselyyn vastaisi mahdollisimman moni nuori, riippumatta siitä miten kokee nukkuvansa! Vain näin saamme tietää, miten helsinkiläiset nuoret keskimäärin nukkuvat ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Kysymys on nuorten omasta projektista, sillä tässä tähdätään nuorten voimaannuttamiseen ja tuoreiden menetelmien kehittämiseen, Pesonen korostaa.

Hanketta rahoittavat Suomen Akatemia ja Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.

Lisätietoja:
Professori Anu-Katriina Pesonen
Puh. 040 7544942
Sähköposti: anukatriina.pesonen@helsinki.fi

Tutkimuksen kulkua voi seurata esim. facebookin kautta https://www.facebook.com/sleephelsinki

Unitutkijat saivat potkua hankkeelleen ensimmäisessä Helsinki Challenge -ideakilpailussa. Lue lisää: Helsinki Sleep Factory: ”Kaikki suunnitelmat toteutumassa”

Onko sinulla tiedepohjainen idea maailman parhaaksi? Hae mukaan seuraavaan Helsinki Challengeen 31.10.2016 mennessä.