SleepCircle: Tutkimusperustainen ratkaisu unirytmin hallintaan

SleepCircle on mihin tahansa aktiivisuusrannekkeeseen liitettävä sovellus, joka tarjoaa käyttäjälleen apua unen ajoitukseen liittyvissä pulmissa. Unirytmin ongelmat koskettavat erityisesti nuoria, ja niillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia.

Univaje vaikuttaa monin tavoin terveyteen, tunteiden säätelyyn, jaksamiseen ja oppimiseen. Lisäksi nuorilla unirytmin ongelmat näkyvät koulumyöhästymisinä ja elämänhallinnan ongelmina, jotka voivat jatkua koulupolulta pitkälle aikuisuuteen.

Helsingin yliopiston kliinisen- ja kehityspsykologian professori Anu-Katriina Pesonen tutkii nuorten unirytmin hallintaa Sleep Helsinki! -akatemiahankkeessa. Tutkimuksesta syntyneen SleepCircle-unisovelluksen juuret ulottuvat neljän vuoden taakse Helsinki Challenge -kilpailuun.

SleepCircle tarjoaa käyttäjälleen univalmennusta aktiivisuusrannekkeen mittaaman datan perusteella. Sovellus on yhteensopiva lähes kaikkien markkinoilla olevien aktiivisuusrannekkeiden kanssa.

– ­ Univalmennuksessa hyödynnetään tutkimuspohjaista näyttöä siitä, miten omaa unirytmiä voi parantaa, Pesonen sanoo.

SleepCircle kokoaan tämän tutkimustiedon yhdelle alustalle ja tarjoilee sen käyttäjälle tiedollisten ja pelillisten tehtävien muodossa.

Unirytmin hallintaan tähtäävät tehtävät ohjaavat käyttäjää tarkastelemaan muun muassa henkilökohtaista unentarvettaan ja unen määrän vaikutuksia muistitoimintoihin.

Jopa puolella nuorista ongelmia unirytmin ylläpidossa

Tutkimusten mukaan erityisesti teini-iässä ja varhaisaikuisuudessa on biologinen paine iltavirkkuuteen – melatoniinin tuotanto on myöhäisempää ja nuoret kestävät väsymystä hyvin, jolloin he helposti valvovat ohi sen ajan, joka olisi otollisin nukkumaanmenolle.

­– Käyttäytymiseen liittyvillä tekijöillä voi kuitenkin säädellä sitä, millaiseksi vuorokausirytmi asettuu. Viime vuosina uni on alkanut kiinnostaa ihmisiä entistä enemmän ja tietoisuus unen merkityksestä on lisääntynyt sekä tutkimuksessa että ihmisten mielissä, Pesonen sanoo.

Tietoisuuden lisääntyminen lisää osaltaan motivaatiota unirytmin muuttamiseen.

Sovellusta tullaan tutkimaan lasten- ja nuorten lääkäriasemalla

SleepCirclen elämänlaatua parantavia vaikutuksia tullaan testaamaan lasten- ja nuortenlääkäriasemalla unihäiriöisten nuorten keskuudessa. Valmennusta tukee oma univalmentaja, joka saa tiedot nukkumisesta suoraan sovelluksesta.

– Virtuaalinen valmennuspalvelu voisi tavoittaa ison osan nuoria, jotka eivät välttämättä ole valmiita menemään vastaanotolle saamaan apua unirytminsä hallintaan, Pesonen sanoo.

Lisäksi vakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita testaamaan tuotetta hyvinvointipalveluna, jota tarjotaan osana aikuisille suunnattuja älyvakuutuksia. Univaje vaikuttaa onnettomuusalttiuteen esimerkiksi työpaikoilla ja liikenteessä.

Uusia yhteistyökumppaneita etsitään

SleepCirclelle on Business Finlandin Tutkimuksesta uutta liiketoimintaa -rahoitus vuoden 2018 loppuun. Sovelluksen soveltuvuusselvitys (proof-of-concept) on tehty ja tuotetta kaupallistava yritys ollaan perustamassa vuoden 2019 alussa.

– Olemme kiinnostuneita esittelemään tuotetta ja keräämään palautetta. Lisäksi kuuntelemme mielellämme mahdollisten yhteistyökumppaneidemme toiveita – tuote perustuu koodiin, jota voidaan muunnella asiakkaiden tarpeiden mukaan, sanoo SleepCirclen kaupallistamisesta vastaava projektipäällikkö Eeva Siika-Aho.