Skitsofreniapotilailla on paljon fyysisiä terveysongelmia

Avohoidossa olevien skitsofreniapotilaiden fyysisiin terveysongelmiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, osoittaa tuore väitöstutkimus.

LL Saana Eskelinen selvitti väitöstyössään skitsofreniaa sairastavien potilaiden fyysisiä terveysongelmia ja niihin liittyviä hoidon ja ennaltaehkäisyn tarpeita. Tutkimuksessa oli mukana 275 skitsofreniaa sairastavaa avohoitopotilasta. Osallistujien keski-ikä oli 45 vuotta, ja 55 prosenttia heistä oli miehiä.

Eskelinen teki jokaisella osallistujalle perusteellisen lääkärintarkastuksen. Ennen tarkastusta potilaat kävivät laboratoriossa ja hoitajan vastaanotolla, jossa kartoitettiin terveydentilaa haastattelulla ja mittauksilla, sekä vastasivat terveyttä ja elintapoja koskevaan kyselyyn. Tarkastuksen tulosten perusteella Eskelinen antoi potilaille elintapaohjausta ja tarvittaessa ohjasi heitä jatkohoitoon tai seurantaan. Jälkeenpäin analysoitiin havaittuja terveysongelmiin liittyviä taustatekijöitä tilastollisin menetelmin.

– Lähes puolella potilaista oli päivittäistä haittaa aiheuttavia fyysisiä oireita. Yleisimpiä olivat tuki- ja liikuntaelimistön, hermoston ja ruoansulatuskanavan vaivat. Diabetekseen ja sydän- ja verisuonitauteihin altistava metabolinen oireyhtymä oli yli puolella tutkimukseen osallistuneista, Eskelinen kertoo.

Fyysisistä terveysongelmista johtuvia jatkoseurannan tai -hoidon tarpeita oli 88 prosentilla tutkituista; jatkotoimenpiteiden tarvetta lisäsivät lihavuus ja tupakointi. Ummetus ja närästys sekä korvakäytävän tukkiva vahatulppa olivat yleisiä. Klotsapiinilääkitystä käyttävillä oli suurempi metabolisen oireyhtymän ja ummetuksen riski.

– Fyysisen oireilun ja terveystarpeiden yleisyyden perusteella skitsofreniapotilaille voi suositella säännöllisiä terveystarkastuksia. Etenkin tupakointia ja lihavuutta tulisi pyrkiä ehkäisemään ja hoitamaan tehokkaasti. Varsinkin klotsapiinilääkitystä käyttävät tarvitsevat tukea terveytensä hoidossa, Eskelinen toteaa.  

Eskelisen väitöstutkimuksen tulosten pohjalta Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatriaan ja HYKS Kellokosken sairaalaan perustettiin vuonna 2015 Terveystupa. Moniammatillisesti toimiva Terveystupa edistää  vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavien fyysisen terveyden huomioimista psykiatrisessa hoitojärjestelmässä.

LL Saana Eskelinen väittelee 2.6.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Physical health of patients with schizophrenia: findings from a health examination study". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, luentosali 3, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on professori Marc De Hert, Leuvenin yliopisto, Belgia, ja kustoksena on professori Jesper Ekelund. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/183279

Väittelijän yhteystiedot: saana.eskelinen@hus.fi