Simulaattoriharjoittelu parantaa erikoistuvien gynekologien kirurgintaitoja

HUSin Naistenklinikalla simulaatioharjoittelu on jo arkipäivää erikoistuvien gynekologien koulutuksessa.

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan simulaattoriharjoittelu parantaa erikoistuvien gynekologien leikkaustaitoja, ja osaamisperustainen harjoitteluohjelma johtaa tasalaatuisempiin taitoihin.

LL Ewa Jokisen tutkimuksen tulokset tukevat HUSin Naistenklinikan käytäntöä, johon kuuluvat muun muassa simulaattoriharjoittelu ja verkkokurssit.

Jokinen tutki gynekologisen kirurgian muutoksia kohdunpoistoleikkauksissa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Tähystysleikkaus on Suomessa yleisin kohdunpoistotapa. Vuonna 2018 yli puolet kohdunpoistoleikkauksista tehtiin tähystyksellä.

– Kun vertailin erikoistuvien lääkäreiden ja erikoislääkäreiden tekemiä kohdunpoistojen tähystysleikkauksia, ei komplikaatioiden kokonaismäärissä ollut eroja, Jokinen kertoo.

Jokisen mukaan leikkausten vähentyminen on ohjannut muuttamaan koulutusta simulaatiokoulutuksen suuntaan.

– Simulaattoriharjoittelu parantaa tähystysleikkaustaitoja, koska harjoitteita voi toistaa lukemattomia kertoja. Lisäksi oppiminen tapahtuu turvallisessa ympäristössä, jossa virheet ovat sallittuja ilman että potilasturvallisuus vaarantuu, hän sanoo.

Jokisen mukaan tähystysleikkausten simulaattoriharjoittelun tulisi olla erikoistuville gynekologian lääkäreille pakollista, ja siihen pitäisi varata riittävästi sekä erikoistuvan lääkärin että palautetta antavan kouluttajan työaikaa. Systemaattinen simulaatioharjoittelu tulisi aloittaa heti erikoistumisvaiheen alussa. Tämä tukisi parhaiten leikkaussalityöskentelyn aloittamista.

LL Ewa Jokinen väittelee 7.2.2020 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ” Training laparoscopic skills – Changes in gynecological surgery”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Biomedicum, luentosali 1, Haartmaninkatu 8. Vastaväittäjänä on dosentti Jyrki Kössi, Turun Yliopisto, ja kustoksena on professori Juha Tapanainen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:

ewa.jokinen@hus.fi