Sigrid Juséliuksen Säätiön 750 000 euron suurapuraha CAR-T-soluterapian kehittämiseen

Helsingin yliopiston professorit Päivi Ojala ja Sirpa Leppä kehittävät viisivuotisessa hankkeessaan soluterapiahoitoa verisyöpiin ja kiinteisiin kasvaimiin.

Immunoterapiassa potilaan puolustusjärjestelmän soluja aktivoidaan hyökkäämään tehokkaammin syöpäsoluja vastaan. Geeniteknologiaan perustuva CAR-T-soluterapia on yksi lupaavimmista uusista syövän hoitomuodoista, ja hyviä tuloksia on jo saatu teknologian soveltamisesta verisyöpien hoitoon. Kiinteiden kasvaimien hoitoon soveltamisessa läpimurto on kuitenkin vielä saavuttamatta.

Professori Päivi Ojala sekä professori, ylilääkäri Sirpa Leppä ovat saaneet yhteensä 750 000 euron suurapurahan Sigrid Juséliuksen Säätiöltä CAR-T-soluterapian kehittämiseen. Viisi vuotta kestävässä tutkimushankkeessaan “Chimeric Antigen Receptor (CAR)-T cell therapy for haematological and solid cancers: from bench to bedside” professorit selvittävät soluterapiahoidon mahdollisuuksia sekä verisyöpien että kiinteiden kasvaimien hoitoon: tutkimushankkeen tavoitteena on tehdä CAR-T-soluvalmisteista mahdollisimman tehokkaita, kohdennettuja ja turvallisia.

”Tavoitteenamme on nostaa suomalainen tutkimus soluterapian kehityksen etulinjaan”

Tämän vuoden toukokuussa alkava tutkimusprojekti jakautuu kahteen vaiheeseen: prekliinisessä vaiheessa Ojalan ja Lepän tutkimusryhmät tekevät muun muassa solututkimuksia ja selvittävät hoitojen tehoa ja turvallisuutta laboratoriossa eläinmallien avulla.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Veripalvelun kanssa. Veripalvelu vastaa CAR-T-soluvalmisteen kehittämisestä omassa solutuotantokeskuksessaan.

Kun soluterapiavalmisteen teho ja turvallisuus on osoitettu, tutkimus siirtyy kliiniseen vaiheeseen. Kliinisessä vaiheessa tutkimukseen otetaan mukaan potilaita, joiden syöpä on edennyt pitkälle ja joille muut hoidot eivät enää tehoa. Professori, ylilääkäri Sirpa Leppä vastaa HUS Syöpäkeskuksessa kliinisen tutkimusprotokollan laatimisesta ja tutkimuksen suorittamisesta.

– Tavoitteenamme on nostaa suomalainen tutkimus soluterapian kehityksen etulinjaan. Haluamme tehostaa merkittävästi tulevaisuuden yksilöllistä lääkehoitoa ja siten parantaa myös potilaiden elämänlaatua, Ojala ja Leppä kertovat.