Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö lahjoitti yliopistolle 100 000

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö teki jo kolmannen lahjoituksensa Helsingin yliopistolle valtion vastinrahaohjelmien puitteissa.

– Olemme erittäin kiitollisia ja iloisia lahjoituksesta. Tällaisilla lahjoituksilla on suuri vaikutus, sillä niiden ansiosta voidaan tehdä lisäpanostuksia tutkimukseen, toteaa lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes.

Kyseessä on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön kolmas lahjoitus Helsingin yliopistolle valtion vastinrahaohjelman puitteissa: vuonna 2011 säätiö lahjoitti 300 000 euroa ja vuonna 2017 se lahjoitti 550 000 euroa.

– Tarkoituksenamme on auttaa turvaamaan laadukkaan, pitkäjänteisesti rahoitetun tutkimuksen edellytykset Suomessa, jotta tutkimustoiminnan käyttöön saadaan parhaat resurssit, sanoo säätiön toimitusjohtaja Jannica Fagerholm.

Hänen mukaansa säätiöiden rooli tutkimusrahoituksessa on kasvanut sen jälkeen, kun yliopistojen uusi rahoitusmalli otettiin käyttöön vuonna 2013.  

– Uudistus lisäsi valtion rahoitusta täydentävän ulkoisen tutkimusrahoituksen merkitystä yliopistoille.

Tukea nuorelle tutkijapolvelle

Helsingin yliopisto on päättänyt kohdistaa säätiön lahjoitukset lääketieteelliseen tiedekuntaan. Kaikki säätiön kolme lahjoitusta on tehty valtion vastinrahaohjelman puitteissa, mikä tarkoittaa, että valtio myöntää tietyn euromäärän jokaista yliopiston saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden.

– Säätiön lahjoitusten tuella olemme voineet perustaa kaksi uutta professuuria lääketieteelliseen tiedekuntaan: kipulääketieteen professuurin ja kliinisen metabolian professuurin, Remes kertoo.

Uuden lahjoituksen avulla yliopisto voi tukea nuorta tutkijapolvea.

– Nykytilanteessa haasteena on nuorille, lahjakkaille tutkijalupauksille tarjolla olevan tuen puute, koska mahdollisuudet saada tutkimusrahoitusta väitöksen jälkeen ovat vähentyneet. Nuorta polvea on tuettava, jotta Suomella on jatkossakin käytössään laajaa asiantuntemusta ja kyvykäs professorikunta. Sopiva kohde lahjoitukselle olisikin nuorten tutkijoiden avustaminen säätiön tukemilla aloilla, Remes sanoo.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tarkoitus on edistää tutkimusta, jonka painopisteessä on henkisen hyvinvoinnin vaikutus fyysiseen terveyteen sekä sosiaalisten tekijöiden terveysvaikutukset.

– Tiedämme, että sosiaalisten tekijöiden ja terveyden välillä on yhteys ja että ihmisten terveys vaihtelee heidän elinolojensa mukaan. Tarvitaan kuitenkin lisää tietoa näistä ongelmista ja ratkaisuja niihin, Fagerholm huomauttaa.

– Toivomme lahjoituksen tukevan työtä, jolla autetaan ihmisiä omaksumaan sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edistäviä elintapoja.

Lisätietoja valtion vastinrahaohjelmasta.

Dekaani Anne Remes
Lisätietoja valtion vastinrahaohjelmasta

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020-2022. Vastinrahaohjelman taustalla on päätös siirtää Sitran pääomasta 100 miljoonaa euroa tueksi yliopistoille. Vastinrahaohjelma tarkoittaa, että valtio sijoittaa yliopistojen peruspääomaan tietyn summan suhteessa yliopistojen keräämiin lahjoituksiin. Vastinrahaohjelma on voimassa 15.6.2020-30.6.2022. 

Riippuen lahjoitussummasta ja lahjoittajan toiveesta lahjoitus kohdennetaan joko yliopiston strategiaa ja tulevaisuutta yleisesti tukevaan rahastoon tai tueksi tietylle koulutusalalle. Vähintään 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa tueksi tietylle koulutusalalle, esimerkinä lääketiede ja farmasia. Yliopiston rehtori tekee päätökset niiden lahjoitusvarojen käytöstä, jotka ovat mukana valtion vastinrahaohjelmassa.