Seeprakalat apuna tautigeenien tutkimisessa

Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa 950 000 eurolla Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta, jossa selvitetään geenimutaatioiden aiheuttamien sairauksien mekanismeja käyttäen seeprakalaa mallina.

Sairauksia aiheuttavia tai niille altistavia geenimutaatioita löytyy jatkuvasti, mutta usein on erittäin vaikeaa ja työlästä selvittää niitä tarkkoja mekanismeja, joiden kautta mutaatiot vaikuttavat sairauden kehittymiseen. Näiden mekanismien tunteminen auttaa ymmärtämään sairauksien syntyä ja avaa mahdollisuuksia sekä sairauksien ehkäisemiseen että hoitoon.

Seeprakalalla on selkärankaisena paljon yhtäläisyyksiä ihmisen elintoimintojen ja elinten rakenteen kanssa. Seeprakalaa onkin käytetty muun muassa syövän, diabeteksen ja aivojen rappeumasairauksien mekanismien selvittämisessä.

Viimeisten 15 vuoden aikana Helsingin yliopistossa on kehitetty menetelmiä erityisesti seeprakalan aivojen rakenteen ja toiminnan tutkimukseen, ja näiden avulla on selvitetty esimerkiksi Parkinsonin taudin mekanismeja.

Nyt käynnistettävässä tutkimuksessa käytetään uutta seeprakalan genomin muokkausmenetelmää, jolla voidaan muuttaa ihmisen sairausgeenejä vastaavien geenien rakennetta. Tuotetut uudet kalamallit tutkitaan käyttäen mikroskooppisia kuvantamismenetelmiä, analysoimalla molekulaariset ja käyttäytymismuutokset ja vertaamalla löydöksiä potilaiden vastaaviin. Eräitä malleja voidaan todennäköisesti käyttää myös uusien lääkitysten testaamiseen.

– Hanke mahdollistaa suomalaisten tutkimusryhmien löytämien geenimutaatioiden yksityiskohtaisen mallintamisen seeprakalalla, ja palvelee näin laajasti suomalaista tutkimusta, sanoo nelivuotista hanketta johtava professori Pertti Panula, jonka tutkimusryhmä toimii Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Neurotieteen tutkimuskeskuksessa.

Lisätietoja:

Professori Pertti Panula, Helsingin yliopisto

Puh. 040 5922 323

Sähköposti: pertti.panula@helsinki.fi