Sadantuhannen euron apuraha monivärikuvantamisen soveltamiseen syöpätutkimuksessa

Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman apurahan vuonna 2018 on saanut FT Teijo Pellinen Suomen molekyylilääketieteen instituutista FIMMistä. Lisäksi muille Helsingin yliopiston tutkijoille jaettiin yhteensä yli 300 000 euroa.

FT Teijo Pellinen Helsingin yliopistosta on saanut Instrumentariumin tiedesäätiön suurimman 100 000 euron Instrufoundation Fellow –apurahan. Kyseinen apuraha on tarkoitettu vuoden mittaista Suomessa tapahtuvaa tutkimusta varten.

­ – Ymmärtääksemme paremmin syövän biologiaa ja löytääksemme uusia täydentäviä biomarkkereita, tarvitsemme myös uusia työkaluja ja keinoja syövän mittaamiseen. Tutkimuksemme tavoitteena on löytää useita uusia syövän ilmiasuja, joita lopulta voidaan hyödyntää myös yksilöllisten lääkehoitojen valinnassa, kertoo Suomen molekyylilääketieteen instituutissa FIMMissä Olli Kallioniemen ryhmässä työskentelevä Pellinen.

Uusia biomarkkereita tarvitaan

Syövän taustalta löytyy lähes aina geenimuutoksia. Syöpä on kuitenkin monimutkainen sairaus, eikä geenitieto yksinään riitä määrittelemään taudinkuvaa, potilaan ennustetta tai hoitovastetta.

Teijo Pellisen tutkimuksessa pyritään löytämään uusia syövän ennusteesta ja lääkeainevasteesta kertovia biomarkkereita modernien kuvantamismenetelmien eli systeemipatologian avulla. Pellisen kehittämä monivärikuvantamismenetelmä perustuu syöpäkudosleikkeiden värjäämiseen immunohistokemiallisesti yhtäaikaisesti usealla eri vasta-aineella, näytteiden skannaamiseen korkean resoluution mikroskoopilla sekä kuvien analysointiin koneälyn avulla.

Tutkimuksen keskeinen tavoite on ymmärtää paremmin syövän heterogeenistä ilmiasua sekä eri ilmiasujen mahdollista yhteyttä geenimutaatioihin.

Pellisen tutkimuksessa käytettävät vasta-aineet tunnistavat monia syövän kannalta olennaisia biologisia prosesseja, esimerkiksi DNA-vaurioiden korjausta, immuunivastetta ja solun signaalivälitystä. Pellisen tavoitteena on pystyä luokittelemaan syöpäkudoksia erilaisiin ilmiasuluokkiin (fenotyyppeihin) näitä syövän eri ominaisuuksista kertovia tietoja yhdistämällä. Näin tuotettuja ilmiasuluokkia verrataan FIMMin tehoseulontayksikössä tuotettuihin tietoihin syöpäsolujen lääkeainevasteista.

­ – Käytettävissämme on jo alustavia tuloksia suolistosyöpänäytteiden osalta. Ne osoittavat, että kehittämämme uudet monitasoiset ilmiasuluokat voivat toimia uusina biomarkkereina ja ennustaa potilaiden taudin etenemistä ja lääkehoitojen tehokkuutta, Pellinen kertoo.

Parantavia geenihoitoja kehitteillä

Myös useat muut Instrumentariumin tiedesäätiön vuoden 2018 apurahoista tukevat syöpätutkimusta.  LT, FT Emma Haapaniemelle Helsingin yliopistosta myönnettiin 50 000 euron post-doc apuraha väitöskirjan jälkeiseen tutkijavierailuun Tukholman Karoliiniseen Instituuttiin. Haapaniemi pyrkii luomaan CRISPR-Cas -tekniikkaan perustuvan ja parantavan geenihoidon perinnöllisiä verisairauksia sairastaville potilaille. CRISPR-menetelmässä viallinen geeni korjataan, mikä mahdollistaa yksittäisten geenimutaatioiden korjaamisen.  

Myös LT Riitta Saarinen sai 50 000 euron post-doc apurahan USA:han Harvard Medical School:iin suuntautuvaan tutkijavierailuun. Hänen tutkimusaiheensa on ”Transtympanaaliset lääkkeet välikorvatulehdusten hoidossa”.

Instrumentariumin tiedesäätiö jakoi 13.3.2018 lääketieteen, luonnontieteiden ja tekniikan tutkijoille apurahoja yhteensä 950 000 euroa. Lista apurahan saajista löytyy täältä.

Lisätietoja:

FT Teijo Pellinen

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

HiLIFE, Helsingin yliopisto

teijo.pellinen@helsinki.fi, puh. 050 3005688

LT, FT Emma Haapaniemi

emma.haapaniemi@ki.se

puh. 044 2111577

FT Markku Lämsä, Instrumentariumin tiedesäätiön asiamies

markku.lamsa@instrufoundation.fi

puh. 040 501 5800