Runsas alkoholinkäyttö rassaa työkykyä

Työterveyshuollossa olisi tärkeää tunnistaa ajoissa työntekijän alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat, toteaa lääkäri Aino Salonsalmi, joka väitöstyössään tutki alkoholinkäytön ja toiminta- ja työkyvyn yhteyttä keski-ikäisillä kuntatyöntekijöillä.

Suomessa suurin osa alkoholin suurkuluttajista on mukana työelämässä. Alkoholin aiheuttama kuolleisuus ja sairastavuus ovat yleisiä työikäisten suomalaisten keskuudessa, mutta alkoholinkäytön vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn ei ole paljonkaan tietoa.

LL Aino Salonsalmi tarkasteli väitöstutkimuksessaan alkoholinkäytön, toimintakyvyn ja työkyvyn yhteyttä keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden keskuudessa.

Tutkimus osoitti, että runsas juominen (katkaisukohtana naisille 16 annosta ja miehille 24 annosta viikossa), humalajuominen (6 tai useampi annos kerralla) ja ongelmajuominen (CAGE- kyselyn perusteella) olivat kaikki yhteydessä heikentyneeseen psyykkiseen toimintakykyyyn kun taas vain ongelmajuominen oli yhteydessä fyysiseen toimintakykyyn. Kaikki juomatavat olivat yhteydessä sekä itse ilmoitettuihin että lääkärin varmentamiin sairauspoissaoloihin. Runsas juominen ja ongelmajuominen olivat yhteydessä mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin kun taas tuki- ja liikuntaelinsyistä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä ei havaittu vastaavaa yhteyttä.

– Tutkimuksen tulokset painottavat alkoholinkäytön tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn tarvetta työterveyshuollossa, perusterveydenhuollossa ja työpaikoilla. Keskimääräisen alkoholinkulutuksen lisäksi tutkimuksessa ja potilastyössä tulisi mitata myös ongelmajuomista, väittelijä toteaa.

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin terveystutkimusta (Helsinki Health Study), jossa tutkitaan keski-ikäisten kuntatyöntekijöiden terveyttä, toimintakykyä ja näihin vaikuttavia seikkoja. Aineisto kerättiin lähettämällä vuosina 2000-02 kyselylomake 40-60-vuotiaille kaupungin työntekijöille; 8960 työntekijää osallistui. Seurantakysely toteutettiin vuonna 2007, ja tiedot sairauspoissaoloista ja työkykyttömyyseläkkeistä saatiin rekistereistä.

LL Aino Salonsalmi väittelee 17.12.2016 kello 10.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Alcohol drinking, health-related functioning and work disability". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Helsingin yliopiston päärakennus, Auditorium XII, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Sami Pirkola, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Ossi Rahkonen. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169325

Väittelijän yhteystiedot: aino.salonsalmi@helsinki.fi