Ripulirokotetutkimuksesta lupaavia tuloksia: Uudella rokotteella 56 prosentin suojateho vakavimpia ripulitauteja vastaan

Suun kautta otettava ETVAX-rokote on tutkimustulosten mukaan turvallinen, ja se herättää hyvän immuunivasteen. Rokotetutkimuksen matkoille Länsi-Afrikan Beniniin osallistui 729 suomalaista vuosina 2017–2019.

ETEC-bakteeri (enterotoksigeeninen Escherichia coli) on yleisimpiä ripulitaudin aiheuttajia niin kehitysmaiden lapsilla kuin matkailijoilla Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Bakteerin arvioidaan aiheuttavan vuosittain yli puoli miljoonaa alle 5-vuotiaan lapsen kuolemaa ja noin 12 miljoonaa matkailijoiden ripulitautia.

Helsingin yliopiston ja HUS:n Meilahden rokotetutkimuskeskuksen (MeVac) tutkijat ovat saaneet lupaavia tuloksia ripulirokotetutkimuksesta (OEV-123 faasi 2b). Tutkimus tehtiin toistaiseksi rekisteröimättömällä ETVAX-rokotteella, joka on kehitetty suojaamaan nimenomaan ETEC-bakteerilta.

Grand Popon kalastajakylässä Länsi-Afrikan Beninissä 12 päivän ripulirokotusmatkalle osallistui vuosina 2017–2019 yhteensä 729 suomalaista. Heistä puolet satunnaistettiin saamaan ETVAX-rokotetta ja puolet lumevalmistetta. Kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa rokotteen saajat eivätkä sen antajat tienneet, kumpaa rokotetta annettiin.

– Tutkimus osoittaa, että ETVAX on turvallinen rokote, ja se herättää hyvän immuunivasteen, tutkimusta johtanut Helsingin yliopiston professori Anu Kantele sanoo.

Rokote- ja lumeryhmien välillä ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa haittavaikutuksissa.

– Suurimmalle osalle rokotetuista syntyi vahva immuunivaste: tulosten mediaanina oli 33-kertainen vasta-aineiden nousu. Yli 4-kertainen vasta-aineiden nousu mitattiin 76 prosentilla, Kantele kertoo.

Rokotteesta laaja suojateho

Turvallisuuden ja immuunivasteen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin rokotteen suojatehoa. Osallistujista 61 prosenttia sairastui ripuliin. Vakavimmista ripulitapauksista 75 prosentilta löytyi ETEC-bakteeri.

Tutkijat ovat tyytyväisiä rokotteen antamaan suojatehoon.

– Vaikka 70-prosenttisen suojatehon tavoite pelkän ETEC-bakteerin aiheuttamaa tautia vastaan jäi saavuttamatta, tutkimuksessa osoitettiin rokotteen 56 prosentin suojateho kaikkein vakavimpia ripulitauteja vastaan taudinaiheuttajasta riippumatta, Kantele sanoo.

Rokotetuilla todettiin 52 prosentin suojateho kohtalaista ja vakavaa tautia vastaan silloin, kun aiheuttajana oli ETEC, joku muu ripulibakteeri tai loinen.

– Näytön perusteella voidaan olettaa, että paremman hygienian matkakohteissa rokotteen teho voi osoittautua tätäkin paremmaksi, Kantele sanoo.

Rokoteryhmässä antibiootteja ja ripulilääkkeitä käytettiin merkittävästi harvemmin kuin lumeryhmässä.

– Tutkimuksen löydös tukee rokotteen suojatehoa vakavia ripulitauteja vastaan, Kantele kertoo.

Seuraavaksi lapsille suunnitellut tutkimukset

Tulokset osoittavat, että rokotteen kehitystyössä on perusteltua edetä lapsille suunniteltuihin tutkimuksiin. Näihin kuuluvat tehotutkimus Gambiassa ja sen jälkeen Sambiassa tehtävä faasi 3 -tehotutkimus, jossa käytetään nyt tutkitun rokotemuodon sijasta lopullista rokotemuotoa.

– Tulokset vahvistavat, että ETVAX on vahva kandidaatti ETEC-rokotteeksi sekä matkailijoille että kehitysmaiden pienille lapsille. Nyt Afrikassa voidaan edetä tehotutkimuksiin lapsilla, summaa professori Kantele.

Ripulirokotetutkimus toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan, Scandinavian Biopharman (Ruotsi), Göteborgin yliopiston, riippumattoman kansainvälisen tutkimuslaitoksen PATH:n sekä Lääkärikeskus Aavan kanssa. Tutkimustuloksia ei ole vielä julkaistu vertaisarvioidussa lehdessä.

Lisätietoja:

Anu Kantele, professori, Helsingin yliopisto, HYKS infektioklinikka, MeVac
Puh. 050 427 0203
Sähköposti: anu.kantele@helsinki.fi