Rahapelaaminen hallintaan internetpohjaisella terapialla

Kognitiivisen käyttäytymisterapian ja internetin yhdistelmä tepsii rahapelaamishäiriöön.

Rahapeleihin on koukussa noin kolme prosenttia suomalaisista. Tehokkaaksi keinoksi rahapelaamishäiriön hoidossa on osoittautunut tutkimustietoon pohjautuva internetpohjainen Peli poikki -hoito-ohjelma.

Kahdeksanviikkoinen ohjelma sisältää verkkotehtäviä, joissa osallistujat pohtivat muun muassa pelaamisen syitä, seurauksia sekä taloutensa hallintaa. Lisäksi osallistujilla on viikoittain puolituntinen puhelinkeskustelu virtuaaliterapeutin kanssa. Osallistujat saavat myös vertaistukea, sillä heillä on mahdollisuus keskustella muiden hoitoon osallistuvien kanssa nimettömästi verkossa.

Peli poikki -ohjelmaa on psykologian alan väitöksessään tutkinut Sari Castrén.

– Tutkimusaineistossani lähes puolet osallistujista kävi hoidon loppuun , mikä on yleisesti hyvä tulos riippuvuushäiriöiden hoidossa. Hoitoaika Peli poikki -ohjelmassa on hieman lyhyempi kuin kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa yleensä, kahdeksan viikkoa. Tutkimukseen perustuvia hoito-ohjelmia tulisi käyttää rahapelaamishäiriön hoidossa Suomessa nykyistä laajemmin, Castrén painottaa.

Rahapelaamishäiriön kanssa ilmenee yleisesti muita liitännäisoireita kuten samanaikaista päihteiden käyttöä sekä mielenterveysongelmia. Rahapelaamishäiriöön liittyy Castrénin mukaan laajemminkin elämänhallinnan hankaluuksia.

Peli poikki -ohjelman aikana osallistujien rahapelihimo laski. Samalla myös alkoholinkäyttö väheni ja mieliala parani. Positiiviset elämänhallintaan liittyvät muutokset jatkuivat vielä puolen vuoden seurannoissa.

Peli poikki -hoito-ohjelmaan voi kirjautua rahapeliongelmaisia auttavan puhelimen Peluurin internetsivujen kautta. Kirjautumisesta hoitoon pääsyyn kuluu yhdestä kolmeen kuukautta. Hoito on maksuton.

– Rahapelaajilla kynnys hakeutua hoitoon on korkea ja ongelma on usein pitkittynyt ennen hoitoon hakeutumista. Pelaajat hakevat itse apua muun muassa internetin kautta, joten Peluurin sivustot näyttävät tavoittavan hyvin avuntarvitsijat ympäri Suomen, Castrén sanoo.

Peli poikki on alun perin Ruotsissa kehitetty kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva hoito-ohjelma. Suomessa se on ollut käytössä vuodesta 2007.