Psykologi Elina Marttinen tutkii huolestuneita nuoria

Jo yhden selkeän valinnan tekeminen voi helpottaa nuoren ahdistusta.

Psykologi Elina Marttinen on tutkinut nuorten aikuistumista ja identiteetin muodostumista.

— Nuoret ovat aika hukassa. Haluan lisätä ymmärrystä siitä, miksi näin on.

Nuori ei aina kunnolla tiedä, kuka hän on, mitä haluaa ja mihin etenisi. Väitöskirjassaan Marttinen havaitsi, että 40 prosentilla 23-vuotiaista oli jollain tavoin epäselvä identiteetti. Osalla identiteetin etsintään liittyi masennusta tai uupumusta, osalla surun kokemusta.

JOKAPÄIVÄISEN ELÄMÄN SEURANTAA

Jo 1950-luvulta identiteetti on ymmärretty samuuden ja pysyvyyden kokemukseksi. Jotain itsessä pysyy ajasta toiseen. Marttisen idea on tämä: mitä jos identiteettiä tutkittaisiin tiiviisti, päivä- tai viikkotasolla?

— Huomasin tutkimattomaksi alueeksi sen, kuinka päivittäinen motivaatio ja teot, se kuinka paljon panostaa omiin juttuihinsa, vaikuttaa identiteetin muodostumiseen.

Marttinen tutkii nyt digitalisaation vaikutuksia nuorten kehitykseen ja koulutukseen. Tutkimuksessa on seurattu nuorten tekemisiä kuusi kertaa päivässä ja mitattu unen saantia aktiivisuusrannekkeilla.

YHTEISÖLLISYYS AUTTAA JAKSAMAAN

Elina Marttinen on tutkijantyönsä ohessa tukenut opiskelijoiden mielenterveyttä Nyyti ry:ssä jo vuodesta 2004, ensin vapaaehtoisena ja sitten osa-aikaisena psykologina.

Nykyaika kuormittaa. Työelämän pirstaleisuus, huoli maapallon tulevaisuudesta ja valinnan mahdollisuuksien paljous mietityttävät ja kasaavat paineita, Marttinen kuvaa.

— Opot ovat kertoneet, että he joutuvat päivittäin tekemään töitä lukiolaisten kanssa saadakseen nämä hyväksymään, että jotkut asiat jäävät myöhäisempään elämänvaiheeseen.

Joskus elämä alkaa selkiytyä jo siitä, kun tekee yhdellä elämän osa-alueella valinnan ja sitoutuu siihen. Myös vaivannäkö tavoitteen eteen lisää identiteetin selkeyttä.

— Yksi nuori aikuinen sai elämästä kiinni hankkimalla koiran ja sitoutumalla sen hoitoon.

Ammattiavun ohella ystävillä ja perheenjäsenillä on roolinsa itseään etsivän elämässä.

— Läheiset ihmiset voivat tarjota toisilleen pohdiskelutukea. Tällaista yhteisöllisyyttä toivoisin enemmän.

Elina Marttinen kilpailee 5.12. Slushissa tutkijoiden puhekisassa, jonka järjestää Kaskas Media ja rahoittavat suomalaiset säätiöt.

Elina Marttisen haastattelu on julkaistu Yliopisto-lehden Kuka nyt -palstalla numerossa Y/09/18.