Professori Mikko Niemelle Orionin Tutkimussäätiön palkintoapuraha

Professori Mikko Niemelle on myönnetty Orionin Tutkimussäätiön 100 000 euron suuruinen palkintoapuraha tunnustuksena merkittävistä tieteellisistä saavutuksista.

Kuten Suomi, myös Orion viettää tänä vuonna satavuotisjuhlaansa. Juhlavuoden kunniaksi Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt kaksi 100 000 euron suuruista palkintoapurahaa lääketieteelliseen tutkimukseen. Palkitut ovat Helsingin yliopiston farmakogenetiikan professori Mikko Niemi sekä akatemiaprofessori Johanna Ivaska Turun yliopistosta.

Orionin palkintoapurahasta 10 000 euroa on saajan henkilökohtainen palkinto ja loput 90 000 euroa tutkimusapurahaa.

Professori Mikko Niemi tutkii solukalvon kuljetusproteiinien geneettisten erojen vaikutusta lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen tavoitteenaan nykyistä yksilöllisemmät, tehokkaammat ja turvallisemmat lääkehoidot. Ihmisen solukalvoilla on satoja erilaisia kuljetusproteiineja, joiden tehtävä on kuljettaa kemikaaleja solujen sisään ja niistä ulos. Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää näiden kuljetusproteiinien merkitystä lääkeaineiden kuljettajana.

Aiemmissa tutkimuksissaan Niemi on löytänyt joukon geenimuutoksia, jotka vaikuttavat kolesterolilääkkeinä käytettävien statiinien tehoon tai lisäävät niiden lihashaittavaikutuksia. Viime vuonna hän sai Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) kahden miljoonan euron suuruisen Consolidated Grant -rahoituksen; rahoituksen turvin Niemi aikoo rakentaa systeemifarmakologisen mallin, jonka avulla potilaalle valitaan sopivin kolesterolilääkitys.

Johanna Ivaska on kansainvälisesti ansioitunut tutkija, joka tutkii syövän etäpesäkkeiden syntymiseen liittyviä muutoksia solujen sisällä. Tutkimuksen innovatiivisten lähestymistapojen kautta saadaan merkittävää uutta tietoa syöpäsolujen kulkureiteistä ja liikkumisesta kudoksissa.

Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt kahden palkintoapurahan lisäksi 800 000 euroa muita apurahoja vuodelle 2017. Suuria, enintään 25 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 21 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 5 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin 73 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle. Apurahojen saajat julkistettiin Orionin 100-vuotisjuhlasymposiumin yhteydessä 10.2.2017.