Pienikin sydänvika lapsena lisää haittoja aikuisiässä

Sydänleikatuilla on aikuisena tavallista enemmän pitkäaikaissairastavuutta sekä alhaisempi koulutustaso ja työllisyys.

Lapsena sairastettu sydänvika lisää pitkäaikaissairauksien kuten arytmian ja sydämen vajaatoiminnan riskiä aikuisuudessa. Myös muiden sairauksien kuten astman, epilepsian ja jopa psykiatristen sairauksien riski on tavallista suurempi. Haitat ilmenevät sydänvian vaikeudesta riippumatta.

Tämä käy ilmi Helsingin yliopistossa ja Uudessa lastensairaalassa tehdystä tutkimuksesta, joka julkaistiin Journal of the American Heart Association -lehdessä.

Sydämen malformaatio on yleisin synnynnäinen yksittäisen elimen rakenteellinen vika. Tutkimus käsitti kaikki vuodesta 1966 lähtien Suomessa alle 15-vuotiaana sydänleikkauksessa olleet potilaat.

– ­Tulokset korostavat potilasryhmän pitkäaikaisseurannan tärkeyttä. Lisäksi tutkimus tuo esille Suomen kansallisten tietokantojen kattavuutta ja niiden sallimaa erinomaista seurantatutkimusta, mikä ei monessa muussa maassa ole mahdollista, lastenkardiologiaan erikoistuva lääkäri, lääketieteen tohtori Alireza Raissadati sanoo.

Sydänvian vaikutukset ulottuvat myös elämänlaatuun, kertoo toinen, Pediatrics-lehdessä julkaistu tutkimus. Sydänleikatuilla lapsilla oli myöhemmin elämässä alhaisempi koulutustaso ja työllisyys kuin kontrolliväestöllä. Tämä koski etenkin miehiä.

– Yllättävää oli, että myös potilaat, joilla oli yksinkertainen sydänvika, olivat sosioekonomisesti heikommassa asemassa kuin muu väestö, Raissadati kertoo.

Tutkimuksessa verrattiin sydänleikattujen lasten koulutustasoa, työllisyyttä, siviilisäätyä ja jälkikasvun määrää kontrolliväestöön 60 vuoden ajan.

Lisätietoja:

Alireza Raissadati, LT, Helsingin yliopisto, Uusi lastensairaala, HUS, Lucile Packard Children’s Hospital, Stanford

Puh. +1781 975 6250

Sähköposti: alireza.raissadati@gmail.com

Twitter: @Raissadati

Eero Jokinen, professori, ylilääkäri, Uusi Lastensairaala, HUS, Helsingin yliopisto

Sähköposti: eero.jokinen@hus.fi

Viitteet: Raissadati, A., Haukka, J., Pätilä, T., Nieminen, H., Jokinen, E. Chronic Disease Burden After Congenital Heart Surgery: A 47‐Year Population‐Based Study With 99% Follow‐Up. Journal of the American Heart Association 2020. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.015354

Raissadati, A., Knihtilä, H., Pätilä, T., Nieminen, H., Jokinen, E. Long-term Social Outcomes After Congenital Heart Surgery. Pediatrics 2020. https://doi.org/10.1542/peds.2019-3745