Pienen lapsen kanssa ajavat nuoret naiskuljettajat riskialttiita

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan nuorilla naiskuljettajilla, joilla on alle vuoden ikäinen lapsimatkustaja kyydissä, on kohonnut riski joutua kuolemaan johtavaan liikenneonnettomuuteen. Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston liikennetutkimusyksikössä ja siinä tarkasteltiin yhdysvaltalaista aineistoa.

Kohonnut onnettomuusriski voi selittyä osaltaan sillä, että pieni lapsi ajoneuvossa voi häiritä kuljettajaa. Tähän viittaa erityisesti se, että kun ajoneuvossa oli kuljettajan kanssa aikuismatkustaja, kolarointiriski väheni kuljettajien iästä riippumatta. Kun toinen aikuinen pystyy huolehtimaan vauvasta, kuljettaja saa keskittyä ajamiseen.

Pienten lasten kanssa ajaneet olivat myös useammin väsyneitä kuin ilman lasta ajaneet verrokit, mikä lisää liikenneonnettomuuden riskiä.

Vaikka tutkimuksen aineisto viittaa siihen, että erityisesti nuoret kuljettajat ovat riskialttiita ajaessaan vauvan kanssa, kuljettajien ikä ei mahdollisesti ole keskeisin selittävä tekijä, vaan esimerkiksi kuljettajien kokemattomuus tai sosioekonominen tausta voivat selittää tuloksia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lasten kanssa ajavat kuljettajat välttävät riskejä liikenteessä. Kuitenkaan yksikään tutkimus aiemmin ei ole tarkastellut kolaritilaston kautta erityisesti vauvojen kanssa ajavien liikenneonnettomuusriskiä. Tämän tutkimuksen keskeinen havainto on se, että varovaisuudesta huolimatta kuljettajat saattavat altistua riskeille, jos lapsi vie tarkkaavaisuuden liikennetilanteesta.

Tutkimuksen aineistona käytettiin vuosina 1994–2013 Yhdysvalloissa kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin vain naiskuljettajia, sillä yksin vauvan kanssa ajavia mieskuljettajia oli aineistossa hyvin vähän. On kuitenkin todennäköistä, että tulokset eivät kosketa vain naiskuljettajia.

Tutkimus julkaistiin Accident Analysis and Prevention -tiedelehdessä ja sen avoimesti luettavissa oleva käsikirjoitus on Helsingin yliopiston tutkimustietojärjestelmässä.

Tutkimuksesta vastasi Helsingin yliopiston liikennetutkimusyksikössä väitöskirjaa tekevä Ida Maasalo ohjaajiensa Esko Lehtosen ja Heikki Summalan kanssa.

Lisätiedot: Ida Maasalo, ida.maasalo@helsinki.fi