Perheiden pahoinvointi näkyy terveydenhoitajan vastaanotolla

Joka neljäs lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon asiakas herättää terveydenhoitajan huolen. Elintapoihin liittyvien sekä sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien lisäksi esiin nousevat runsas ruutuaika ja nettikiusaaminen, todetaan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Neuvolan ja kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset mahdollistavat lasten, nuorten ja perheiden riskitekijöiden ja tuen tarpeen arvioinnin.

Joka neljännessä tapauksessa terveydenhoitaja huolestuu lapsen, nuoren tai hänen perheensä tilanteesta, todetaan terveystieteiden lisensiaatti Hannele Poutiaisen tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Poutiaisen tutkima kyselyaineisto kerättiin terveydenhoitajilta ja lasten vanhemmilta osana vuosien 2007–2009 Lasten terveysseurantatutkimusta (LATE) sekä peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilailta. Lisäksi tutkimukseen haastateltiin LATE-pilottitutkimukseen osallistuneita terveydenhoitajia.

Tutkimuksen mukaan terveydenhoitajat olivat huolissaan erityisesti niiden lasten terveydestä ja kehityksestä, joiden perheissä ilmeni terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia ongelmia. He myös toivat esiin huolen siitä, että yhä useampi perhe on lastensuojelun asiakas.

– Tutkimuksessa huolen raportointi perustui hoitajien kokemukseen ja asiakkaiden tuntemukseen, Poutiainen kertoo.

Perherakenteiden muutosten, vanhempien työttömyyden, vanhempien ja lasten ylipainon, tupakoinnin sekä koulupoissaolojen lisäksi terveydenhoitajat olivat huolissaan lasten runsaasta ruutuajasta ja nettikiusaamisesta.

– Ruutuajan suositukset ylittyivät hyvin usein lapsilla ja netin käytön yleistyminen näkyi muun muassa nettikiusaamisen lisääntymisenä jo alakoululaisten keskuudessa, Puotiainen toteaa.

Terveydenhoitajat kokivat, että netin käyttöön liittyviin ongelmiin on vaikea puuttua, koska se ei varsinaisesti tapahdu kouluajalla.

TtL Hannele Poutiainen väittelee 26.10.2016 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Mikä herättää terveydenhoitajan huolen? - Huolen tunnistamisen ja toimimisen haasteet lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Haartman-instituutti, luentosali 2, Haartmaninkatu 3. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot: hannele.poutiainen@lahti.fi