Parkinsonin tautia sairastavilla poikkeavuutta suoliston mikrobiomissa

Parkinsonin tautia sairastavien suoliston mikrobisto on erilainen kuin terveillä verrokeilla, osoittaa Helsingin yliopistossa ja yliopistollisessa sairaalassa tehty tutkimus. Nyt tutkijat selvittävät, mikä yhdistää suoliston mikrobiston Parkinsonin tautiin.

– Tärkein havaintomme oli se, että Parkinson-potilailla Prevotellaceae-heimoon kuuluvat bakteerit olivat selvästi vähentyneet – tautia sairastavien ryhmässä ei juuri kenelläkään esiintynyt runsaasti tämän heimon bakteereita, toisin kuin verrokkiryhmässä, kertoo erikoislääkäri Filip ScheperjansHYKS:n neurologian klinikasta. 

Vielä tutkijat eivät tiedä, mitä Prevotellaceae-bakteerien vähäisyys Parkinsonin tautiin sairastuneilla tarkoittaa – onko näillä bakteereilla ehkä jokin taudilta suojaava vaikutus? Vai heijastaako löydös vain sitä, että tautiin liittyy suoliston toimintahäiriöitä?

– Tämä on kiinnostava kysymys, johon nyt etsimme vastausta, Scheperjans toteaa.

Toinen kiinnostava löydös oli se, että Enterobacteriaceae-heimon bakteerien määrä suolistossa oli yhteydessä potilaiden tasapaino- ja kävelyongelmien vaikeusasteeseen – mitä enemmän Enterobacteriaceae-bakteereita, sitä vaikeammat oireet. 

 – Nyt tutkimme uudelleen näitä samoja henkilöitä ja selvitämme, ovatko nämä erot pysyviä ja onko suolistobakteereilla yhteys taudin etenemiseen ja ennusteeseen. Lisäksi pitää jatkossa tutkia ovatko nämä bakteeriston muutokset havaittavissa jo ennen kuin sairauteen liittyvät motoriset oireet alkavat, Scheperjans suunnittelee.  

– Yritämme tietysti myös selvittää, mihin suoliston mikrobien ja Parkinsonin taudin välinen yhteys ylipäänsä perustuu – mikä on se mekanismi, joka näiden välillä vaikuttaa.

Tutkijat toivovat myös, että heidän löydöstensä perusteella ennen pitkää voitaisiin kehittää testimenetelmä, joka edistäisi Parkinsonin taudin diagnostiikkaa ja että lopulta löytyisi keino ehkäistä tai hoitaa Parkinsonin tautia vaikuttamalla potilaan suoliston mikrobiomiin.

Scheperjansin ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa työskentelevän Petri Auvisen johtamaa tutkimushanketta rahoittavat muun muassa yhdysvaltalainen Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research ja Suomen Parkinson-säätiö.

Tutkimukseen on rekrytoitu 72 Parkinsonin tautia sairastavaa potilasta HYKS:n ja Hyvinkään sairaalan kautta, ja lisäksi saman verran terveitä verrokkeja.

Tutkimus julkaistiin Movements Disorders -lehdessä 8.12.2014.

Lisää aiheesta: 
Piileekö Parkinsonin taudin syntipukki suolistossa?