”Opiskelijoita ei ole kuultu, kun koronatoimista on päätetty”

Nuorten psykologiset perustarpeet jäävät etäopiskelussa tyydyttämättä, kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro kirjoittaa kolumnissaan. Autonomian, onnistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksille on nyt iso tarve.

Yliopisto on toiminut puolitoista vuotta etänä. Toivottavasti ovet syksyllä aukeavat. Tilanne on ollut monelle kestämätön. Onko opiskelijoiden ääntä kuultu riittävästi? Väitän, ettei ole.

Jotta ihminen voisi hyvin, hänen tulisi tuntea autonomiaa eli vaikutusmahdollisuuksien toteutumista. Hän tarvitsee pystyvyyttä eli onnistumisen kokemuksia sekä yhteisöllisyyttä eli kokemusta joukkoon kuulumisesta. Nämä ovat tärkeimmät psykologiset perustarpeet.

Pandemian aikana psykologisten perustarpeiden merkitys on noussut keskeiseksi tekijäksi korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskeluinnon kannalta. Tutkimuksemme vahvisti, että opiskelijat, jotka kokivat yhteenkuuluvaisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja onnistumisen kokemuksia, kokivat myös eniten opiskeluintoa.

Etäopiskelussa psykologiset tarpeet eivät ole tyydyttyneet. Onnistumisen kokemukset jäävät vaillinaisiksi: palautetta tulee vähän ja omien saavutusten näkeminen hämärtyy.

Ystäviä ja kollegiaalisuutta

Opiskeluvuodet vaikuttavat moniin merkityksellisiin ratkaisuihin ja yhteisöllisyyden kokemuksiin. Yhteisöllisyyden vaje on ollut suuri, mutta jo yksi hyvä ystävä auttaa jaksamaan. Opiskeluintoa saa paitsi omista myös ystävien onnistumisen kokemuksista. Etäopiskelijan on kuitenkin vaikeaa hitsautua yhteen muiden kanssa. Parhaiten voidaan aloilla, joilla on kollegiaalisuutta ja lähitapaamisia.

Nyt käynnistyvä toinen koronasyksy on kriittinen. Uudet opiskelijat on otettava hyvin vastaan. Samalla on muistettava kaksi vuosikurssillista nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat tukea kriisistä toipumiseen. Kuulumisten kysyminen ei riitä vaan opiskelijoiden äänen tulee kuulua.

Saavatko opiskelijat vaikuttaa? Ovatko he mukana päättämässä opiskeluunsa liittyvistä asioista? Saavatko he onnistumisen kokemuksia? Kokevatko opiskelijat olevansa osa yliopistoyhteisöä? Psykologisten perustarpeiden täyttäminen on välttämätöntä. Joka päivä tulisi saada edes yksi onnistumisen kokemus.

Hyvää uutta lukuvuotta kaikille! Kohdataan ja tuetaan toisiamme.

 

Kolumni on julkaistu Yliopisto-lehdessä 6/2021.