Ollikkalan sikatila tekee ainutlaatuista yhteistyötä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa

Ollikkalan sikatilalla Vihdissä nähdään sekä eläinlääketieteen opiskelijoita harjoittelemassa sikojen eläinlääkintää että eläinlääketieteellisen tiedekunnan sikatutkijoita uusien sikatutkimusprojektien parissa. Jari ja Veera Ollikkalan isännöimään sikatilaan kävivät tutustumassa 2.5.2016 maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö, Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Antti Sukura, Vetcaren edustaja Kalevi Heinonen, Atrian edustaja Niina Immonen, professorit Mari Heinonen ja Olli Peltoniemi sekä kliininen opettaja Claudio Oliviero. Uudentyyppisen yhteistyöhankkeen rahoittajia ovat Makera, Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö, Suomen eläinlääketieteen säätiö, Vetcare ja Atria.

Eläinlääketieteen opintoihin kuuluu, että opiskelijat pääsevät opintojensa eri aikoina tutustumaan useille heille vieraaseen eläinlajiin eli sikaan ja harjoittelemaan sekä sikojen käsittelyä että eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä. Jo ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opetetaan sikojen käsittelyä ja sikalaympäristön arviointia opetussikalassa. Myöhemmin kliinisen vaiheen opiskelijoiden kanssa tehdään tavanomaiset sikojen terveydenhuoltoon kuuluvat eläinlääkärikäynnit. “Yhteistyökumppanimme Ollikkalan sikala on erinomaisella etäisyydellä eläinlääketieteellisen tiedekunnan toimipisteistä Mäntsälästä ja Helsingistä, ja tila on toiminnaltaan erinomainen eri vuosikurssien sikaopetukseen”, kertoo sikojen sairauksien ja terveydenhuollon professori Mari Heinonen.

Yhteistyö mahdollistaa uusien sikatutkimusprojektien käynnistämisen

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Wageningenin yliopiston ja Ollikkalan sikalan yhteistyöprojektissa selvitetään porsastuotannon kannattavuutta ja sikojen hyvinvointia, kun emakot elävät pihatoissa koko tuotantokiertonsa ja porsivat pienissä ryhmissä. Vapaa ryhmäporsitus huomioi emakon ja porsaiden luontaiset käyttäytymistarpeet.

Eläinlääkäri Maria Nystén on aloittanut väitöskirjatutkimuksen professori Olli Peltoniemen johtamassa tutkimusryhmässä otsikolla ”Tavoitteena vapaasti porsiva emakko”. Hankkeessa selvitetään muun muassa emakoiden hyvinvointia ja tuottavuutta tavanomaista eläinystävällisemmissä tuotanto-olosuhteissa. Lisäksi tutkitaan keskeytetyn imetyksen avulla tahdistettua kiimaa, jota hyödyntäen emakko voitaisiin siementää normaalikäytännöistä poiketen jo imetyksen aikana, ja näin pidentää imetyskautta porsaille luonnollisemmaksi. Tavallisesti emakko on vieroitettava varhain porsaistaan, jotta se saadaan kiimaan.

”Ollikkalan sikalassa emakot voivat rakentaa pesän, emakot ja porsaat voivat liikkua vapaammin ja niillä on runsaasti tonkimismateriaalia. Tämä nyt tutkittava tuotantokierto on lähempänä sikojen luontaista käyttäytymistä, jossa porsaat lähtevät emakon kanssa porsimispesistään ympäristöä tutkimaan noin viikon iässä ja emakko vieroittaa porsaansa muutaman kuukauden iässä”, valaisee eläinten hyvinvoinnin professori Anna Valros. ”Emakoilla on tässä pitotavassa mahdollisuus ylläpitää sosiaalinen ryhmänsä myös imetyksen aikana”.

"Sika on utelias ja touhukas eläin. On ilo silmälle katsella kun siat pääsevät toteuttamaan luontaisia tarpeitaan tonkimalla runsaassa pahnakerroksessa. Emakot ja porsaat näyttävät viihtyvän erinomaisesti. Emakoiden yksilölliset persoonallisuudet pääsevät esiin ihan eri tavalla kuin normaalissa sikalassa", kertoo sikoja hoitava Veera Ollikkala.

Eläinlääketieteen tohtori Claudio Olivieron johdolla hankkeeseen liittyy myös vastasyntyneiden porsaiden ternimaidon saantiin ja imeytymiseen liittyvä maa- ja metsätalousministeriön rahoittama tutkimushanke ”COLPIMO”, missä väitöskirjaa valmistelee tohtorikoulutettava Shah Hasan. Hanke pureutuu suurten pahnueiden mukanaan tuomaan ternimaidon riittävyys-ongelmaan. Jalostuksessa on keskitytty lisäämään pahnuekokoa – ternimaidon määrä ei ole jalostuksen myötä lisääntynyt. Siksi ternimaidosta on tullut merkittävä niukkuustekijä moderniin sikalaan syntyvälle porsaalle. "Ollikkalassa näitä tuotantotapoja voidaan kehittää tutkimusolosuhteissa ja toivommekin, että voimme edelleen kehittää ja soveltaa ainakin osaa tässä opittua tuotantoketjussamme laajemminkin" Niina Immonen Atrialta iloitsee.

Tutustu myös:

Professori Olli Peltoniemen sikatutkimusryhmän Facebook-sivut www.facebook.com/pigresearch

Ollikkalan sikatilan Facebook-sivut www.facebook.com/ollikkalan.sikatila/

Vetcare Oy on suomalainen eläinlääkeyritys, joka kehittää eläinten hyvinvointia edistäviä lääkkeitä ja muita tuotteita sekä kotimaan- että kansainvälisille markkinoille. Vetcarella on laajaa tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. www.vetcare.fi